overlay

Věda, výzkum a vývoj

Naše katedra je zaměřena na tři základní oblasti vědy, výzkumu a vývoje s ohledem na dlouhodobé směřování katedry. Pro řešení daného tématu zapojujeme i další kolegy z jiných kateder a oddělení a využíváme velmi kvalitního a často nadstandardního technického zázemí celé univerzity.
Katedra navíc disponuje prototypovou dílnou s možností výroby přípravků, základních komponent strojů a zařízení. To nám umožňuje lépe a operativně řešit zakázky a projekty.

Proč s námi spolupracovat ve vědě, výzkumu a vývoji?

Máme zkušenosti z řešení praktických problémů a zadaní z průmyslové praxe.

Náš tým se dlouhodobě věnuje projektům a zakázkám z průmyslové praxe. Máme mnoho úspěšně řešených projektů (z poslední doby: AGC, FOR-G, AVETON a další) a také zakázek (Preciosa Ornela, Rieter a další). 

Dokážeme výsledky základního výzkumu přenést do praxe.

Skvělý nápad nebo výsledek základního výzkumu nestačí. Do aplikace v praxi vede dlouhá a nesnadná cesta. Víme to, a už jsme si několikrát tuto cestu s našimi partnery prošli, například v projektech: FOR-G, SKLOPAN, Porous Glass Plasticine, 3D tisk ze skla a další 

Širší pohled na danou problematiku nám umožňuje přijít s unikátním řešením.

Nejsme úzce specializovaní a pracujeme na mnoha odlišných oblastech výzkumu. To je naše výhoda! Umíme správně pochopit výsledky experimentů a vyvodit z nich potřebné závěry. Výsledky pak mohou vést ke zlepšení zařízení, optimalizaci technologie nebo k novým technologiím a produktům. Sledujeme trendy v oblastech sklářské výroby a technologií, robotiky, efektorů a automatizace, získání a zpracování obrazu.  Prostředí univerzity nám navíc dává možnost spolupracovat s dalšími kolegy z jiných kateder a oddělení a využíváme velmi kvalitního a často nadstandartního technického zázemí celé univerzity. Příkladem jsou projekty Porous Glass Plasticine, Glasio, Robot pro odběr vzorků v primárním chladícím okruhu jaderného reaktoru a další 

Náš přehled nám umožňuje zabývat se výzkumem, na který není v běžné praxi ve firmách čas.

Často se lze setkat v praxi s problémem, který by měl být řešen, ale protože to „vše zatím nějak funguje, tak se musí hlavně vyrábět …“ Nicméně, bez toho aby firma zaměstnala nového člověka, lze problém řešit spoluprací na konkrétním problému s námi. Na základě experimentů a analýz na špičkových zařízeních na Technické Univerzitě v Liberci můžeme přinést širší pohled na problematiku a problém pomoci vyřešit. Spolupracujeme s firmami především na základě zakázek, tzv. doplňkové činnosti a další

V rámci univerzity disponujeme dostatečným portfoliem strojů a zařízení.

Nechceme nabízet zajíce v pytli, řadu věcí jsme schopni odzkoušet na reálných funkčních vzorcích u nás a další

Umíme zajistit vše pro přípravu společného projektu nebo voucheru v rámci národních i mezinárodních výzev.

Dokážeme připravit a pomoci vést projekty a vouchery, které jsou vyhlašovány národními i mezinárodními institucemi. Pokud firma nemá zkušenosti s dotačními tituly, dokážeme pomoci ve všech fázích projektu (příprava, podání, řešení, ukončení projektu). Tuto pomoc jsme již několikrát poskytli.

Umíme řešit zakázky ve spolupráci se zadavatelem a jsme obvykle levnější než soukromé společnosti.

Zakázky řešíme v úzké součinnosti se zadavatelem, často se na nás obracejí firmy se zadáním, které již soukromé firmy odmítly řešit. I u těchto zakázek se snažíme najít řešení a hledat jiná, unikátní řešení. Analýza teplovodné folie baterií elektromobilu pro ŠA, zařízení pro kontrolu adheze pro Rieter CZ, vývoj herního prvku BeatFit a další 

Co neumíme?

Řešit zakázky na klíč se servisem 24/7.

K zakázkám nemůžeme zajistit servis 24/7. U online servisu poskytujeme servis v rámci pracovní doby u zakázek s nutným výjezdem do několika dnů.

Neumíme řešit zakázky „hned“. Na časovém horizontu projektu se ale umíme domluvit.

Jsme otevřeni rychlému řešení a snažíme se vždy vyjít vstříc.

Vědu, výzkum a vývoj mimo naše zaměření, ale můžeme poradit, na koho se obrátit.

Pokud se na nás obrátíte s poptávkou, kterou nejsme schopni realizovat, pokusíme se najít řešení v rámci Technické univerzity v Liberci.

Připojte se na Facebooku

Tento týden jsme u nás přivítali zástupce... V Oblastní galerii v Liberci představil... Dneškem na fakultě skončily červnové státnice... Tým profesora Davida Lukáše z Fakulta... Další úspěšný den pro řadu našich čerstvých... Dneškem má za sebou státnice i první skupina...