overlay

Laboratoře katedry

Laboratoř robotiky

Laboratoř robotiky

 • Výzkum a vývoj průmyslových a servisních robotů.
 • Systémová integrace robotů a fusion senzoriky.
 • Aplikace a návrhy systémů robot – vision.
 • Programování robotů.
 • Výzkum a vývoj nových typů efektorů se zaměřením na speciální úchopné prvky a hlavice s podporou počítačové simulace kontaktních úloh.
 • Optimalizace manipulačních úloh.
 • Zajištění odborné výuky v rámci akreditovaných předmětů, celoživotního vzdělávání i odborných seminářů pro firmy a instituce.
Laboratoř robotiky v PDF
Laboratoř sklářské techniky

Laboratoř sklářské techniky

 • Výzkum a vývoj specifických zařízení, strojů, nástrojů a výrobních technologií pro sklářský průmysl (např. 3D tisk výrobků ze skla, technologie a zařízení pro mechanické opracování skla atd.).
 • Optimalizace procesů tvarování skloviny, konstrukce a chlazení tvarovacích nástrojů, návrh šetrné manipulace s křehkými a horkými tvarově složitými a nestabilními objekty.
 • Počítačová simulace procesů tvarování skla, chlazení, řešení nelineárních kontaktních úloh.
 • Analýza a výzkum reologických vlastností skloviny a lomové mechaniky skleněných výrobků.
 • Zajištění odborné výuky v rámci akreditovaných předmětů i odborných seminářů pro firmy a instituce.
Laboratoř sklářské techniky v PDF
Laboratoř strojového vidění

Laboratoř strojového vidění

 • Výzkum a vývoj metod k získání a interpretaci 2D a 3D obrazu obtížně detekovatelných objektů (lesklých povrchů, povrchů s parazitními reflexemi, objektů z transparentních materiálů nebo materiálů s podpovrchovým rozptylem světla a dalších), metod detekce vad a poruch uvnitř nebo na povrchu výrobků.
 • Výzkum aplikace fraktální geometrie pro popis povrchových vrstev a aplikace algoritmů na data z průmyslové praxe.
 • Výzkum metod získání obrazových dat pomocí elektromagnetického záření mimo viditelné spektrum (infračervené a ultrafialové elektromagnetické záření), mechanického vlnění (ultrazvuku) a dalších fyzikálních polí pro následnou interpretaci 2D a 3D snímků a hodnocení jakosti.
 • Aplikace strojového vidění.
 • Zajištění odborné výuky v rámci akreditovaných předmětů, celoživotního vzdělávání i seminářů pro firmy.
Laboratoř strojového vidění v PDF
Laboratoř pneumatických pohonů

Laboratoř pneumatických pohonů

 • Zajištění odborné výuky v rámci akreditovaných předmětů, celoživotního vzdělávání i odborných seminářů pro firmy a instituce.
 • Dimenzování výkonových prvků pneumatických a servopneumatických pohonů.
 • Návrhy a optimalizace řídicích částí pneumatických a elektropneumatických obvodů.
 • Diagnostika pneumatických obvodů a bezpečnost v pneumatice.
 • Počítačová simulace funkce obvodů.
 • Programování PLC.
Laboratoř pneumatických pohonů v PDF

Připojte se na Facebooku

Tento týden jsme u nás přivítali zástupce... V Oblastní galerii v Liberci představil... Dneškem na fakultě skončily červnové státnice... Tým profesora Davida Lukáše z Fakulta... Další úspěšný den pro řadu našich čerstvých... Dneškem má za sebou státnice i první skupina...