overlay

Informace pro studenty a podklady pro studium

Katedra zajišťuje výuku v mnoha specializovaných předmětech. Pro většinu předmětů jsou podklady na portále elearning.tul.cz.

Bakalářský studijní program: Fakulta strojní – Strojírenství

Automatizace a robotizace ve strojírenství (ARS), 1. semestr – 1. ročník (ZS), elektronická skripta: Úvod do automatizace a robotizace ve strojírenství, podklady na portále elearning.tul.cz.

Bakalářský studijní program: Fakulta strojní – Strojírenství

Výroba, vlastnosti a zušlechťování skla (VSZ), 4. semestr – 2. ročník (LS), skripta k dispozici na katedře a v univerzitní knihovně, podklady na portále elearning.tul.cz.

Navazující magisterský studijní program: Fakulta strojní – Konstrukce strojů a zařízení

Technologie automatické výroby skla (TVS), 1. semestr – 2. ročník ZS, skripta k dispozici na katedře a v univerzitní knihovně, podklady na portále elearning.tul.cz.

Roboty a manipulátory (ROBM), 1. semestr – 1. ročník ZS, podklady na portále elearning.tul.cz.

Sklářské stroje (SKLS), 2. semestr – 1. ročník LS, skripta k dispozici na katedře a v univerzitní knihovně, podklady na portále elearning.tul.cz.

Konstrukce robotů (KRO), 2. semestr – 1. ročník LS, skripta k dispozici na katedře, podklady na portále elearning.tul.cz.

Robot vision (ROV), 3. semestr – 2. ročník ZS. skripta k dispozici na katedře a v univerzitní knihovně, podklady na portále elearning.tul.cz.

Efektory robotů (EFE), 3. semestr – 2. ročník ZS, skripta k dispozici na katedře a v univerzitní knihovně, podklady na portále elearning.tul.cz.

Elektropneumatické pohony (EP), 3. semestr – 2. ročník ZS, skripta k dispozici na katedře, podklady na portále elearning.tul.cz.

Automatická mezioperační manipulace (AMM), 4. semestr – 2. ročník LS, podklady na portále elearning.tul.cz.

Navazující studijní program: Fakulta strojní – Technologie plastů a kompozitů

Roboty a manipulátory (ROBM), 3. semestr – 2. ročník ZS , podklady na portále elearning.tul.cz.

Navazující studijní program: Fakulta strojní – Technologie plastů a kompozitů

Roboty a manipulátory (ROBM), 1. semestr – 1. ročník ZS, podklady na portále elearning.tul.cz.

Doktorský studijní program: Fakulta strojní – Stavba strojů a zařízení

Průmyslové roboty a aplikovaná robotika (PRA*D), 2. ročník DSP

Vybrané statě ze sklářských strojů (VSS*D), 2. ročník DSP

Doktorský studijní program: Fakulta textilní – Průmyslové inženýrství

Teorie a aplikace strojového vidění (D124) - 2. ročník DSP

Připojte se na Facebooku

Tento týden jsme u nás přivítali zástupce... V Oblastní galerii v Liberci představil... Dneškem na fakultě skončily červnové státnice... Tým profesora Davida Lukáše z Fakulta... Další úspěšný den pro řadu našich čerstvých... Dneškem má za sebou státnice i první skupina...