overlay

16. Mezinárodní konference Sklářské stroje a seminář kovy ve sklářských technologiích

Termín konání: středa 6. září 2023
Místo konání: Liberec, Technická univerzita v Liberci, budova G

Obě události se konaly již tradičně společně a uskutečnily se dne 6. září 2023 na půdě Technické univerzity v Liberci. Tato tradiční konference a seminář, pořádané Českou sklářskou společností ve spolupráci s Katedrou sklářských strojů a robotiky a nově i s Katedrou materiálu téže univerzity, jsou věnovány problematice sklářského průmyslu a inovací v něm.

Konference a semináře se účastnilo 61 odborníků z různých oblastí sklářského průmyslu a kovů používaných při technologiích výroby skla.

Tato událost měla zvláštní význam, neboť se konala u příležitosti dvou výročí. Prvním z nich je 70. výročí založení Technické univerzity v Liberci, což představuje důležitý milník v historii této instituce. Druhým výročím je 60. výročí založení Katedry sklářských strojů a robotiky, která je tradičním partnerem sklářského průmyslu v oblasti vzdělávání odborníků, inovací a výzkumu.

Konference byla také uspořádaná v novém formátu, kdy jednacím jazykem v dopoledním programu byla angličtina. V následujících třech blocích pak v češtině. Seminář a konference se tak přiblížila více k mezinárodnímu formátu.

Program konference a semináře byl bohatý na zajímavé přednášky od významných odborníků z různých částí světa. Některá z témat, která byla prezentována, zahrnovala nové technologie, využití laserů v moderní výrobě skla, kontrolní zařízení, numerické simulace, obrábění skla na CNC strojích, 3D tisk skla, nové kovy ve sklářském průmyslu nebo povrchové vrstvy na skle a mnoho dalšího.

Jedno z klíčových témat, která rezonovala během konference, byla úspora energie v rámci sklářského průmyslu, který je znám svou vysokou energetickou náročností. Diskutovalo se o různých způsobech snižování spotřeby energie a maximalizace efektivity výroby skla.

Dalším významným tématem bylo využití laserové technologie v různých aspektech sklářského průmyslu. Laserové technologie začínají nahrazovat tradiční metody, což má potenciál zvýšit efektivitu a přinést inovace do výroby skla. Zde začíná platit: plamen může být nahrazen laserem.

Na závěr konference se účastníci setkali na večerním rautu, kde se mohli diskutovat o nových poznatcích a možných budoucích projektech a spolupracích.

Tato konference byla významnou událostí pro sklářský průmysl a výzkum v oblasti sklářských strojů, technologií a kovů ve sklářských technologiích. Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a kteří na ni dorazili. Věříme, že přinesla cenné poznatky a inspiraci pro další inovace v tomto odvětví.

Děkujeme také sponzorům a partnerům konference a semináře. Bez vás by tato akce nemohla proběhnout.

Minulé konference

Minulé konference

Fotografie a program ze 15. konference Sklářské stroje si můžete prohlédnout na těchto stránkách.

Fotografie a program ze 14. konference Sklářské stroje si můžete prohlédnout na těchto stránkách.

Fotografie a program ze 13. konference Sklářské stroje si můžete prohlédnout na těchto stránkách.

Fotografie a program z 12. konference Sklářské stroje si můžete prohlédnout na těchto stránkách.

Fotografie a program z 11. konference Sklářské stroje si můžete prohlédnout na těchto stránkách.

Připojte se na Facebooku

Absolventi Šestnáctý ročník soutěže SVOČ přinesl mnoho... V pátek jsme se studenty navštívili Strojírny... Týdenní letní škola techniky a strojírenských... Druhá a zároveň poslední fakultní snídaně v... Pište si do kalendářů