overlay

Historie katedry

Ve školním roce 1961/62 se přihlásilo prvních 15 studentů ke studiu nové specializace "Sklářské stroje a zařízení skláren". Samostatná katedra pak byla zřízena v roce 1963 a ve stejném roce promovali její první absolventi. S rozšířením odborného zaměření o keramické stroje dostala katedra název "Katedra sklářských a keramických strojů".

Prvním vedoucím katedry byl prof. Ing. Dr. techn. František Kotšmíd. Spolu s ním zajišťovali externě výuku známí sklářští odborníci prof. Ing. Dr. techn. Jaroslav Staněk z VŠCHT Praha a prof. Ing. Dr. techn. Milota Fanderlík ze Státního výzkumného ústavu sklářského v Hradci Králové.

Po smrti prof. Kotšmída byl v roce 1975 jmenován vedoucím katedry doc. Ing. Jaroslav Belda, CSc. a po jeho odchodu do důchodu stál v letech 1991 - 2000 v čele katedry doc. Ing. Vladimír Klebsa, CSc. Od června roku 2000 do prosince roku 2018 byl vedoucím katedry doc. Ing. František Novotný, CSc. Od 1. ledna roku 2019 zastává tuto funkci doc. Ing. Vlastimil Hotař, Ph.D.

Od zaměření čistě na sklářský průmysl a průmysl jemné keramiky se postupem času katedra orientovala na požadavky průmyslu obecně s akcentem na automatickou a robotizovanou manipulaci a sklářský průmysl. Za dobu své existence vychovala katedra více než 730 inženýrů a bakalářů specializovaných jak pro práci ve sklářském a keramickém průmyslu, tak i v moderních průmyslových podnicích širokého zaměření. 

Absolventi pracují na pozicích konstruktérů, vědeckovýzkumných i technickohospodářských pracovníků na všech stupních řízení. Mnozí z absolventů zůstali svému oboru věrni a řada zastávala a zastává významné funkce v managementu sklářských i keramických firem. Více o současných možnostech ve vzdělávání je možné najít na stránkách STUDENT.
Pracoviště se historicky významně podílelo na mnohých aktivitách fakulty a univerzity. Za posledních několik let to bylo vedení posledních dvou Výzkumných záměrů (Optimalizace vlastností strojů a pracovních procesů, Optimalizace vlastností strojů v interakci s pracovními procesy a člověkem), katedra se velmi zodpovědně postavila k projektu OP VAVPI (Centrum pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace, CxI) a následnému projektu NPU (Rozvoj ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Technické univerzity v Liberci).

Personál pracoviště se také podílel na vedení a realizaci projektu preseed (Nové technologie a speciální komponenty strojů). Pracoviště se v nedávné době podílelo na několika projektech MPO, TAČR, … Více o současných aktivitách ve vědě, výzkumu a vývoji  je možné najít na stránkách VĚDA A VÝZKUM / Zaměření katedry.

Katedra původně sídlila na budově S a následně dlouhodobě působila na budově P. V roce 2014 se katedra přestěhovala do nových prostor v nově vybudované budově G.

Připojte se na Facebooku

Tento týden jsme u nás přivítali zástupce... V Oblastní galerii v Liberci představil... Dneškem na fakultě skončily červnové státnice... Tým profesora Davida Lukáše z Fakulta... Další úspěšný den pro řadu našich čerstvých... Dneškem má za sebou státnice i první skupina...