overlay

Konference „Sklo a světlo “ – osvětlovací a optické sklo

Termín konání: čtvrtek 5. září 2024 
Místo konání: Liberec, Technická univerzita v Liberci, budova G

Mezinárodní konference Sklo a světlo – osvětlovací a optické sklo se koná poprvé u příležitosti 300. výročí od zahájení výroby osvětlovacího skla v severočeském regionu. Tuto konferenci pořádá Česká sklářská společnost spolu s Katedrou sklářských strojů a robotiky Technické univerzity v Liberci a se Střední uměleckoprůmyslovou školou v Kamenickém Šenově

Zúčastněte se aktivně
Příspěvků a všech dalších forem aktivní účasti si velmi vážíme, neboť na nich závisí, jakou odbornou úroveň společně konferenci vtiskneme a jak přátelskou atmosféru na ní vytvoříme. Věříme, že právě Vaše příspěvky dodají konferenci vysoce odborný a kvalifikovaný kredit. Zúčastněte se prosím aktivně a prezentujte výsledky Vaší kvalitní a kvalifikované práce.

Nové poznatky i setkání s dlouholetými přáteli
Budeme se snažit program koncipovat tak, abyste získali přehled o dění v oboru, nové poznatky a zajímavé podněty. Jako vždy bude dostatek času na neformální setkání s obchodními partnery, kolegy z oboru i dlouholetými známými a přáteli. Věříme, že nebudete zklamáni odbornou a společenskou úrovní akce a zůstanou Vám na ni příjemné vzpomínky.

Propagace firem
Firmám v oboru nabízíme možnost propagace formou „reklamního balíčku“, který obsahuje: přednášku, poster se stolkem, prezentaci v průběhu přestávek konference, zařazení loga a názvu firmy do propagačních materiálů konference, možnost distribuce propagačních materiálů mezi účastníky konference spolu s oficiálními tiskovinami, účast na konferenci spolu s občerstvením,  obědem a neformálním setkání pro dvě osoby.

Doprovodné akce
Neformální setkání účastníků konference a semináře proběhne večer 5. 9. 2024 v předsálí auly. (Poplatek za společenský večer je již zahrnut v konferenčním poplatku.)

Jazyk
Jednacími jazyky konference jsou čeština, slovenština a angličtina.

Ubytování a stravování
Ubytování si lze zajistit na základě informací na webových stránkách konference, případně požádat sekretariát konference o informace. Občerstvení během přestávek a oběd pro účastníky konference bude zajištěn v místě konání konference formou rautu.

Úhrada nákladů:
Konferenční poplatek zahrnuje náklady na uspořádání konference, sborník referátů, oběd, občerstvení a společenský večer (ubytování není zahrnuto v poplatku): 

  Včasné uhrazení do 31. 8. 2024 1. 9. 2024 až do termínu konference a v hotovosti v den konání
Členové ČSS/SSS/DGG 3 500 Kč 4 000 Kč
Nečlenové ČSS/SSS/DGG 4 000 Kč 4 500 Kč
Studenti a doktorandi 2 500 Kč 3 000 Kč
Sleva pro přednášející 50% 50%
Poplatek za reklamní balíček 15 000 Kč -----

ČSS není plátcem DPH.

Příspěvky
Přihlašujete-li příspěvek, uveďte prosím jeho název v češtině, popř. slovenštině a v angličtině. Připojte také stručnou anotaci v rozsahu cca 120 slov v registračním formuláři.

Délka jednotlivých vystoupení v hlavním přednáškovém programu bude 15 - 30 minut (stanoví organizační výbor). Z technických prostředků budou k dispozici: dataprojektor s notebookem, vizualizér (zobrazovací zařízení ve formě kamery s promítáním přes dataprojektor) a eventuálně další Vámi vyžádaná audiovizuální technika.

Rozšířené abstrakty v délce do čtyř normostran mohou obsahovat tabulky, obrázky a odkazy. Sborník abstraktů bude vytištěn a obdrží jej účastníci konference (bude mu přiřazeno ISBN). Sborník bude také zveřejněn na stránkách konference. Vybrané příspěvky budou rovněž otištěny v časopise Sklář a keramik (časopis je na seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR).
 

Místo konání

Konference se bude konat na Technické univerzitě v Liberci v budově G v areálu univerzity nad Husovou třídou (nad přehradou). Odkaz na Google Maps.

Připojte se na Facebooku

Adaptační vikend pro nově nastupující studenty... Milé strojařky, milí strojaři, v informačním... Zpětná vazba studentů ke studiu a ke... Na závěr školního roku jsme v rámci 11.... Zlato První spin-off Technická univerzita v Liberci...