overlay

Sklářské stroje

Jedná se o unikátní vědeckovýzkumné zaměření s přesahem do sklářských technologií a materiálového inženýrství. Orientujeme se především na zpracování skla, tvarování skla, nové technologie jako 3D tisk ze skla a nové skelné materiály. 

Proč s námi spolupracovat?

VÝZKUMNÉ A VÝVOJOVÉ AKTIVITY

Pokročilé technologie a stroje pro výrobu, zpracování, zušlechtění skla a nové výrobky

 • Výzkum pokročilých technologií výroby skla, nové technologie zpracování a zušlechtění výrobků ze skla s důrazem na snižování energetické náročnosti a ekologických dopadů výroby, zvyšování užitné hodnoty produktu. 
 • Výzkum a optimalizace technologie a výroby zcela nových produktů ze skla. 
 • Výzkum a vývoj strojů a zařízení pro pokročilé technologie výroby, zpracování a zušlechtění skla v podmínkách Průmyslu 4.0. 
 • Využití numerických simulací pro jejich návrh, vývoj a optimalizaci. 

Aditivní technologie pro produkci výrobků ze skla

 • Základní a aplikovaný výzkum v oblasti aditivních technologií výroby ze skla (tzv. 3D tisk skla). 
 • Základní a aplikovaný výzkum mikrotavení dávek skla a principy ohřátí mikro až nano dávky na teploty měknutí až tavení. Studium závislosti změny okrajových podmínek na výsledné vlastnosti dávek.
 • Vývoj a výzkum experimentálních zařízení pro podporu základního výzkumu v této oblasti.
   

Nové materiály a stroje pro jejich výrobu

 • Nové materiály získané na základě základního výzkumu (např. Porous Glass Plasticine).
 • Studium fyzikálních a chemických vlastností těchto materiálů.
 • Vývoj technologií a strojů pro výrobu z nových materiálů (např. akustické sklo Glasio, 3D tisk-robocasting Porous Glass Plasticine)
 • Kovy ve sklářských technologiích.
 • Počítačové modelování reologických a teplotně závislých materiálů.
   
ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ

 • Experimentální stroje pro 3D tisk ze skla.
 • Průmyslové roboty.
 • Specifické pohonné jednotky a jejich řízení.
 • Rozsáhlá senzorika pro měření vlastností během výzkumu a vývoje.
 • Zařízení pro kontaktní a bezkontaktní měření teploty (termovizní kamery, ústředny pro připojení termočlánků, pyrometry, …).
 • Trhací stroje pro měření mechanických a reologických vlastností i za zvýšené teploty.
 • Strojní vybavení prototypové dílny.
   
NABÍDKA SPOLUPRÁCE

NABÍDKA SPOLUPRÁCE

 • Vývoj strojů a zařízení pro sklářský průmysl.
 • Základní výzkum, aplikovaný výzkum  a vývoj nových sklářských technologií (3D tisk ze skla, povrchové úpravy skla – Ecosphere)
 • Aplikovaný výzkum a  vývoj sklářských technologií a strojů (AGC).
   

Připojte se na Facebooku

Tento týden jsme u nás přivítali zástupce... V Oblastní galerii v Liberci představil... Dneškem na fakultě skončily červnové státnice... Tým profesora Davida Lukáše z Fakulta... Další úspěšný den pro řadu našich čerstvých... Dneškem má za sebou státnice i první skupina...