overlay

Inženýři - Magisterské studium

Rozhodujete se jaký program a zaměření studovat? Vyberte si studium v programu: Konstrukce strojů a zařízení a v něm zaměření: Sklářské stroje a robotika.
Standardní doba studia je 2 roky.

Forma studia: prezenční nebo kombinovaná.

Co nabízíme studentům magisterského studijního programu:

"Know-how" v oblastech konstruování, projektování, řídicích systémů a řízení.
Důraz na problematiku konstrukce strojů a mechatronických systémů – servisní robotika, automatizační technika, robotické efektory, komunikační rozhraní, inteligentní řízení včetně robot vision
Klademe akcent na využitelnost získaných znalostí v průmyslové praxi.
Výuka, projekty, bakalářské a diplomové práce řešené v moderně vybavených laboratořích.
V laboratořích máme 11 robotů různé konstrukce, naučíme vás s nimi pracovat.

Roboty, které potkáte u nás

Co nabízíme studentům magisterského studijního programu:

Kromě robotů, snímačů, kamer, pneumatických komponent u nás najdete i 3D tiskárnu a trhací stroje. Tvořit je možné v plně vybavené prototypové dílně s podporou našeho odborného pracovníka. Výkonné počítače pro podporu modelování jsou k dispozici také.
Individuální přístup, který se projeví především ve zvládnutí diplomové práce.
Možnost výdělku v rámci úkolů řešených katedrou a pomocné vědecké síly.
Získání znalostí v oblasti pneumatických pohonů zcela zdarma (zajišťujeme také kurzy pro zaměstnance firem, ale za úplatu, která představuje  ve standardní výuce pro všechny ve standardní výuce probírané moduly 100.000,- Kč na osobu),
Možnost seznámit se (školit) v programování robotů, kterých bylo instalováno v České republice v roce 2020 kolem 2 600 (velice perspektivní a dobře placená činnost, často i přes 20.000,-- Kč/den),
Předmět Projekt v rámci navazujícího studia je orientován na zadanou diplomovou práci a je její součástí (student je soustavně veden k řešení jednoho velkého projektu namísto dvou),
Diplomová práce může volně navazovat na bakalářskou práci.
Profil našeho absolventa: specializovaný odborník na sklářské stroje a technologie, všestranně připravený odborník pro automatizaci a robotizaci, strojní inženýr s praktickými zkušenostmi, schopný konstruovat jednoúčelové stroje, efektory robotů, servisní roboty, využívat unifikované konstrukční prvky a s rozšířenými znalostmi v oblasti mechatroniky, materiálového inženýrství (sklo, nové trendy jako je 3D tisk skla, nové vlastnosti), získání a zpracování obrazu, s praktickými dovednostmi s programováním průmyslových robotů a volně programovatelných automatů, …

Konstrukce strojů a zařízení

Prezentace programu

Přihláška ke studium

Připojte se na Facebooku

Tento týden jsme u nás přivítali zástupce... V Oblastní galerii v Liberci představil... Dneškem na fakultě skončily červnové státnice... Tým profesora Davida Lukáše z Fakulta... Další úspěšný den pro řadu našich čerstvých... Dneškem má za sebou státnice i první skupina...