overlay

Robotika

Výzkumné a vývojové aktivity jsou orientovány do řešení specifických konstrukčních uzlů robotů a manipulátorů, mechatronických prvků automatizační techniky, periferií robotizovaných pracovišť a výrobních strojů s využitím mechatronických prvků a principů. Významným zaměřením je vývoj technologických efektorů, mechanických i podtlakových chapadel a adaptivních úchopných hlavic s vysokou odolností vůči vlivům okolí a výzkum autonomních servisních robotů, vlivům okolí, výzkum autonomních servisních robotů a robotických zařízení pro medicínské aplikace.

Proč s námi spolupracovat?

VÝZKUMNÉ A VÝVOJOVÉ AKTIVITY

Robotická manipulace a efektory

 • Výzkum a vývoj v oblasti robotické manipulace s méně běžnými objekty vzhledem k jejich hmotnosti, teplotě, křehkosti, tvarové nestabilitě nebo tvarové složitosti anebo do speciálních prostředí jako je zvýšená teplota, prašnost nebo vakuum. 
 • Vývoj a systémová integrace manipulačních zařízení a průmyslových robotů do robotizovaných technologických pracovišť.
 • Výzkum a vývoj nových typů efektorů (úchopných a technologických hlavic) robotů, mechanických i podtlakových chapadel a optimalizace flexibilních adaptivních úchopných hlavic.
 • Implementace prvků s vysokým stupněm inteligence a nových materiálů do robotických soustav, mechatronických soustav s více stupni volnosti a do standardních topologií pohonů.
 • Výzkum, vývoj a zavádění pokročilých technologií v oblasti automatizační techniky, elektrotechniky, elektroniky a robotiky pro strojírenské i nestrojírenské aplikace.
 • Podpora výzkumu a vývoje pomocí numerických simulací.
 • Realizace pevnostních výpočtů kritických uzlů strojů, včetně tvorby kinematických a dynamických modelů mechatronických soustav.
   

Servisní robotika a mechatronické systémy pro specifické aplikace

 • Aplikace servisních robotů pro obtížné a specifické povrchy, do ztížených podmínek, do oblastí s nebezpečným prostředím.
 • Výzkum a vývoj mechatronických systémů pro zdravotní a zdravotně rehabilitační účely (ortéza).
 • Vývoj jednoúčelových strojů a mechatronických zařízení pro specifické profesionální aplikace (jako je odstraňování námraz).
 • Podpora výzkumu a vývoje pomocí numerických simulací.
   
ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ

 • 6-osé silové senzory.
 • Sada lineárních a rotačních pohonů.
 • Autonomní robot KMR (kombinace mobilní plošiny a kolaborativního robotu LBR iiwa).
 • Průmyslové roboty s kloubovou strukturou (KUKA KR 16, KR 90, KR 3 a KR 5 scara).
 • Průmyslový robot s paralelní strukturou (ABB IRB 360 FlexPickerTM).
 • Dvouramenný robot YASKAWA MOTOMAN SDA10F.
 • Zařízení pro měření pevnostních a frikčních vlastností (TINIUS OLSEN H2K5T, LLOYD Instruments LR50K plus).
 • Strojní vybavení prototypové dílny.
 • Software: MSC.Marc, Festo FluidSIM, Autodesk Inventor.
NABÍDKA SPOLUPRÁCE

NABÍDKA SPOLUPRÁCE

 • Vývoj nových typů efektorů (technologických a úchopných hlavic) robotů.
 • Manipulace s méně běžnými objekty vzhledem k jejich hmotnosti, teplotě, křehkosti, tvarové nestabilitě nebo tvarové složitosti.
 • Projektování robotizovaných pracovišť.
 • Návrh, vývoj, projektování, výroba a testování jednoúčelových strojů.
 • Počítačová simulace deformačních kontaktních úloh, optimalizace strojírenských komponent, výrobků a technologických procesů; designové studie. 
 • Implementace systémových I/O modulů ve výrobních linkách, základní programování PLC (Siemens, Lenze, B&R, Unitronics).
 • Řešení speciálních pneumatických pohonů (obvodů).
 • Dimenzování elektrických servopohonů.
 • Laboratorní testování konstrukčních celků a snímačů.
   

Připojte se na Facebooku

Tento týden jsme u nás přivítali zástupce... V Oblastní galerii v Liberci představil... Dneškem na fakultě skončily červnové státnice... Tým profesora Davida Lukáše z Fakulta... Další úspěšný den pro řadu našich čerstvých... Dneškem má za sebou státnice i první skupina...