overlay

Získání a zpracování obrazu

Výzkum a vývoj je zaměřen na řešení získání a zpracování obrazu pro těžko detekovatelné materiály (transparentní a lesklé) a získání 3D modelu pro technické aplikace pro řízení výrobního procesu a hodnocení jakosti (rozměrová kontrola, detekce vad, rozpoznání objektu atd.). 

Proč s námi spolupracovat?

VÝZKUMNÉ A VÝVOJOVÉ AKTIVITY

Bezkontaktní detekce a kontrola tvaru objektu z transparentních materiálů a popis jejich povrchu

 • Výzkum metod detekce objektů z transparentních materiálů pro získání jejich 2D a 3D obrazu, metod detekce vad a poruch na povrchu a uvnitř výrobků ze skla (FOR-G, Preciosa Ornela).
 • Výzkum v oblasti aplikace fraktální geometrie pro popis povrchových vrstev a aplikace algoritmů na data z průmyslové praxe, včetně zavádění nových metodik hodnocení dat (založených na nástrojích fraktální geometrie, statistiky, Fourierově transformaci atd.) do průmyslové praxe.
   

Získání 2D a 3D obrazu obtížně detekovatelných objektů

 • Systémy strojového vidění, aplikace machine (robot) vision.
 • Výzkum a vývoj metodik k získání a interpretaci 3D obrazu obtížně detekovatelných objektů (lesklých povrchů, povrchů s parazitními reflexemi, objektů z transparentních materiálů nebo materiálů s podpovrchovým rozptylem světla a dalších). (odkaz Folie-Škoda)
 • Výzkum metodik získání obrazových dat pomocí elektromagnetického záření mimo viditelné spektrum (infračervené a ultrafialové elektromagnetické záření), mechanického vlnění (ultrazvuku) a dalších fyzikálních polí pro následnou interpretaci 2D a 3D snímků a hodnocení jakosti. Vývoj aplikací pro průmyslové nasazení.
   
ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ

 • Průmyslové kamerové systémy monochromatické a barevné (2D) kamery, řádkové kamery, inteligentní kamery.
 • UV kamera, sada IR kamer. 
 • 3D kamery.
 • Systém osvětlení VIS, UV, IR, laserové osvětlení, projektory  a temný box).
 • Konfokální snímače.
 • Strojní vybavení prototypové dílny.
   
NABÍDKA SPOLUPRÁCE

NABÍDKA SPOLUPRÁCE

 • Zpracování a vyhodnocování dat z automatické výroby s využitím softwarových nástrojů.
 • Snímání a zpracování obrazu transparentních materiálů a obtížně detekovatelných povrchů, popis povrchů pomocí fraktální geometrie.
 • Analýza teplotních polí termovizní kamerou.
   

Připojte se na Facebooku

Tento týden jsme u nás přivítali zástupce... V Oblastní galerii v Liberci představil... Dneškem na fakultě skončily červnové státnice... Tým profesora Davida Lukáše z Fakulta... Další úspěšný den pro řadu našich čerstvých... Dneškem má za sebou státnice i první skupina...