overlay

Semináře a školení

Katedra nabízí širokou škálu  odborných seminářů, školení a konzultací. Semináře a školení, které zajišťujeme, jsou většinou flexibilně přizpůsobovány požadavkům zákazníka (výjimku tvoří semináře FESTO). Následující výčet seminářů je tak především orientační a náplň lze v rámci našeho zaměření měnit. Z každého námi zajištěného semináře nebo školení obdrží účastníci certifikát o absolvování. Dotazy na semináře, školení a konzultace směřujte na:
Sekretariát: Alena Horáková, tel. 485 352 902, e-mail: alena.horakova2@tul.cz
Tajemnice katedry: Marie Stará, tel. 485 352 842, e-mail: marie.stara@tul.cz
Vedoucí katedry: Vlastimil Hotař, tel. 485 352 929., e-mail: vlastimil.hotar@tul.cz

Pneumatické a elektropneumatické pohony

Semináře automatizační techniky

Katedra odborně garantuje a lektorsky zajišťuje semináře automatizační techniky uskutečňované v rámci školicího střediska FESTO Didactic na Technické univerzitě v Liberci. Semináře jsou pořádány pro zájemce z průmyslové praxe k tématům Úvod do pneumatiky, Pneumatické řídicí systémy, Úvod do elektropneumatiky a Úvod do řízení programovatelným automatem. Podrobnosti hledejte na adrese www.festo.cz nebo kontaktujte sekretariát katedry tel. 485 352 902, e-mail: alena.horakova2@tul.cz.

Pneumatické pohony

Typ semináře: základní

Školitel: doc. Ing. František Novotný, CSc., doc. Ing. Marcel Horák, Ph.D.

Rozsah: 28 hodin

Poznámky: Seminář bude probíhat v laboratoři pneumatických pohonů na katedře sklářských a strojů a robotiky.

Úvod do elektropneumatiky

Typ semináře: speciální

Školitel: doc. Ing. František Novotný, CSc., doc. Ing. Marcel Horák, Ph.D.

Rozsah: 24 hodin

Poznámky: Seminář bude probíhat v laboratoři pneumatických pohonů na katedře sklářských strojů a robotiky.

Úvod do řízení programovatelným automatem

Typ semináře: speciální

Školitel: doc. Ing. František Novotný, CSc., doc. Ing. Marcel Horák, Ph.D.

Rozsah: 24 hodin

Poznámky: Seminář bude probíhat v laboratoři pneumatických pohonů na katedře sklářských strojů a robotiky.

Pneumatické řídicí systémy

Typ semináře: speciální

Školitel: doc. Ing. František Novotný, CSc., doc. Ing. Marcel Horák, Ph.D.

Rozsah: 24 hodin

Poznámky: Seminář bude probíhat v laboratoři pneumatických pohonů na katedře sklářských strojů a robotiky.

 

Sklářské stroje a technologie

Technické novinky a trendy ve sklářství

Typ semináře: speciální

Školitel: doc. Ing. Marcel Horák, Ph.D., doc. Ing. Vlastimil Hotař, Ph.D., doc. Ing. František Novotný, CSc.

Rozsah: 8 hodin

Poznámky: Seminář je možné realizovat v prostorách objednavatele.

Technologie skla

Typ semináře: základní

Školitel: doc. Ing. Vlastimil Hotař, Ph.D., Ing. Marie Stará, Ph.D.

Rozsah: 24 hodin

Poznámky: Seminář je zaměřen na vysvětlení základních pojmů, vlastností skla a skloviny a jejich vlastnosti. Dále se studenti seznamují se sklářskou technologií od přípravy kmene a vsázky, přes zakládání, tavení, dávkování, tvarování, chlazení až po zpracování a zušlechtění. Jsou probrány základní typy výrobků ze skla a jejich výroba.

Pokud bude zájem o vysvětlení laboratorních zkušebních metod formou demonstrace, je nutné, aby tato část proběhla v prostorách katedry.

Výroba a zušlechťování skla a skleněné bižuterie

Typ semináře: základní

Školitel: doc. Ing. Vlastimil Hotař, Ph.D., Ing. Marie Stará, Ph.D.

Rozsah: 24 výukových hodin

Poznámky: Seminář je určen pro pracovníky v oboru výroby skleněné bižuterie a interiérových doplňků. Studenti se nejprve seznamují se základními pojmy, tavením skla, s tavícími a pomocnými pecemi, následně se seznámí s tvarováním, technologiemi výroby, zpracováním a zušlechťováním výrobků. Seminář může proběhnout kompletně u objednavatele, lze ho upravit podle přání objednavatele a lze jej rozdělit na etapy.

Úvod do vlastností skla a technologie výroby plochého skla pro automobilový průmysl

Typ semináře: speciální

Školitel: doc. Ing. Vlastimil Hotař, Ph.D., Ing. Marie Stará, Ph.D.

Rozsah: 16 hodin

Poznámky: Seminář je určen pro pracovníky ve firmách podnikajících v automobilovém průmyslu a pracující s problematikou plochého skla pro automobily. Seminář je doplněn o ukázky v laboratořích katedry.

Provozní měření teplot

Typ semináře: speciální

Školitel: doc. Ing. Vlastimil Hotař, Ph.D., Ing. Marie Stará, Ph.D., doc. Ing. Marcel Horák, Ph.D.

Rozsah: 24 hodin

Poznámky: Seminář bude probíhat ve strojní laboratoři na katedře sklářských strojů a robotiky.

Robotika a automatizace

Základy robotiky

Typ semináře: základní

Školitel: doc. Ing. Marcel Horák, Ph.D., doc. Ing. František Novotný, CSc.,

Rozsah: 28 hodin

Poznámky: Seminář bude probíhat v prostorách katedry sklářských strojů a robotiky a v laboratoři robotiky.

Modulární konstrukce manipulátorů

Typ semináře: speciální

Školitel: doc. Ing. František Novotný, CSc., doc. Ing. Marcel Horák, Ph.D.

Rozsah: 24 výukových hodin

Poznámky: Seminář je určen pro konstruktéry, projektanty, odborné pracovníky výroby a učitele. Jeho cílem je seznámit posluchače s přehledem nabízených modulů, jejich vlastnostmi a způsobem optimalizované konstrukce účelových robotů a manipulátorů s využitím firemního software. Akcent je položen na respektování dynamických sil a tuhosti konstrukce při minimální pracnosti a nákladech. Seminář bude probíhat v prostorách katedry sklářských strojů a robotiky.

Chapadla pro roboty a automatickou manipulaci

Typ semináře: speciální

Školitel: doc. Ing. František Novotný, CSc., doc. Ing. Marcel Horák, Ph.D.

Rozsah: 24 výukových hodin

Poznámky: Seminář je určen pro konstruktéry, projektanty, odborné pracovníky výroby a učitele. Jeho cílem je podat přehled techniky držení a uchopování. Ukázat přehled chapadel, výpočet úchopné síly s vhodnou mírou bezpečnosti, konstrukce úchopných prvků pro mechanická a vakuová chapadla. Výběr úchopné hlavice z katalogu renomovaných výrobců. Navrhování aktivních podtlakových úchopných hlavic. Přehled zdrojů vakua a prvků pro jejich efektivní provoz a řízení. Praktické příklady aplikace na robotizovaném pracovišti. Seminář bude probíhat v prostorách katedry sklářských strojů a robotiky.

Připojte se na Facebooku

Tento týden jsme u nás přivítali zástupce... V Oblastní galerii v Liberci představil... Dneškem na fakultě skončily červnové státnice... Tým profesora Davida Lukáše z Fakulta... Další úspěšný den pro řadu našich čerstvých... Dneškem má za sebou státnice i první skupina...