Home AKTUALITY Úspěšné státní závěrečné zkoušky na KSR v červnu 2024

Úspěšné státní závěrečné zkoušky na KSR v červnu 2023

Státní závěrečné zkoušky ze dne 18. 6. 2024 úspěšně složili čtyři studenti navazujícího magisterského studijního programu:

M U S I L  Václav: Obráběcí vřeteno s axiální kompenzací polohy nástroje (vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Marcel Horák, Ph.D., oponent: Ing. Jan Svoboda)
Č I H Á K  František: Optimalizace konstrukce stroje pro bezkontaktní měření bočních autoskel (vedoucí diplomové práce: Ing. Michal Starý, Ph.D., oponent: Ing. Miroslav Vrátný)
Š V E J C A R  Filip: Polohování skel dopravníku (vedoucí diplomové práce: Ing. Michal Starý, Ph.D., oponent: Ing. Martin Žejdlík)
H O Ř Á K  Václav: Zařízení pro kontrolu profilu čelních automobilových skel (vedoucí diplomové práce: Ing. Ondřej Matúšek, Ph.D., oponent: Ing. Tomáš Strnad), práce navržena na Cenu Nadace Preciosa

Státní závěrečné zkoušky ze dne 19. 6. 2026 úspěšně složil student bakalářského studijního programu:

S T R Á N S K Ý  Jiří: Návrh pracoviště pro robotickou manipulaci skleněných tyčí (vedoucí bakalářské práce: Ing. Marie Stará, Ph.D., oponent: Ing. Tomáš Strnad), práce navržena na cenu děkana.

Další foto

Připojte se na Facebooku

Adaptační vikend pro nově nastupující studenty... Milé strojařky, milí strojaři, v informačním... Zpětná vazba studentů ke studiu a ke... Na závěr školního roku jsme v rámci 11.... Zlato První spin-off Technická univerzita v Liberci...