Home Zprávy pro studenty Studium Konstrukce strojů a zařízení

Studijní program Konstrukce strojů a zařízení je dvouletý navazující magisterský studijní program. Program je zaměřen na nové směry výzkumu a vývoje v konstrukci strojů a zařízení na Fakultě strojní, které jsou rozvíjeny v souladu se světovými trendy a orientují se například na stroje na výrobu nanovláken, zařízení pro 3D tisk, aplikovanou robotiku a prostředky pro automatizaci a robotizaci výrobních procesů respektující požadavky Průmyslu 4.0.

V zaměření na sklářské stoje a robotiku studenti získávají dvě odbornosti současně:

Robotizace a automatizace jsou uplatňovány ve všech průmyslových oborech.
Sklářská výroba je perspektivní odborné zaměření, unikátní v Evropě i na světě.

Studiem získáte znalosti v řadě oblastí:

Konstrukce průmyslových a servisních robotů.
Programování průmyslových robotů renomovaných firem KUKA, ABB, YASKAWA.
Robot-vision, snímání a zpracování obrazu.
Elektropneumatické pohony.
Automatická mezioperační manipulace.
Navrhování úchopných a speciálních technologických hlavic robotů.
Technologie automatické výroby skla.
Sklářské stroje.

Při studiu je důraz na praxi, spolupráci s průmyslovými podniky, ke studentům přistupujeme individuálně a budete moci pracovat v moderních laboratořích. V laboratořích máme 11 robotů různé konstrukce a budete moci s nimi pracovat.

Ve studijním plánu jsou zahrnuty předměty z oblasti konstrukce strojů a zařízení, aplikované mechaniky, simulace a modelování mechanických systémů, počítačové podpory konstruování, experimentálních metod, konstrukčních materiálů a automatizace.

Absolventi studijního programu se uplatní jako výzkumně vývojoví pracovníci, konstruktéři, projektanti, zkušební technici nebo řídící pracovníci při výrobě ve strojírenství i v celé řadě dalších oborů. Jejich všeobecný přehled a znalosti jim umožní rychlou adaptaci na průmyslové podmínky i na dynamicky se měnící trh práce.

Připojte se na Facebooku

Tento týden jsme u nás přivítali zástupce... V Oblastní galerii v Liberci představil... Dneškem na fakultě skončily červnové státnice... Tým profesora Davida Lukáše z Fakulta... Další úspěšný den pro řadu našich čerstvých... Dneškem má za sebou státnice i první skupina...