overlay

Důležité kontakty

Organizační a programový výbor konference
Garanti konference:
Ing. Jiří Tesař, SUPŠS Valašské Meziříčí 
doc. Ing. Vlastimil Hotař, Ph.D., Technická univerzita v Liberci
Ing. Marie Stará, Ph.D., Technická univerzita v Liberci
doc. MgA. Pavel Kopřiva Ph.D., SUPŠS Kamenický Šenov

 

Sekretariát konference
Ing. Alena Horáková 
Technická univerzita v Liberci
Katedra sklářských strojů a robotiky
Studentská 2
461 17 Liberec
telefon: 485 352 902, 485 352 842
e-mail: alena.horakova2@tul.cz, marie.stara@tul.cz , adam.hotar@tul.cz
www.ksr.tul.cz/konference-2024

 

Důležité termíny         
Termín pro odeslání rozšířeného abstraktu:                                              31. 7. 2024
Termín pro přihlášení na konferenci a pro včasné uhrazení poplatku:     31. 8. 2024
Termín konání konference:                                                                          5. 9. 2024

Připojte se na Facebooku

Adaptační vikend pro nově nastupující studenty... Milé strojařky, milí strojaři, v informačním... Zpětná vazba studentů ke studiu a ke... Na závěr školního roku jsme v rámci 11.... Zlato První spin-off Technická univerzita v Liberci...