overlay

Důležité kontakty

Sekretariát konference
Ing. Alena Horáková 
Technická univerzita v Liberci
Katedra sklářských strojů a robotiky
Studentská 2
461 17 Liberec
telefon: 485 352 902, 485 352 842
e-mail: alena.horakova2@tul.cz, marie.stara@tul.cz, adam.hotar@tul.cz

 

Organizační a programový výbor konference
Garantem konference je Ing. Marie Stará, Ph.D. 
Garantem semináře je doc. Ing. Adam Hotař, Ph.D.
doc. Ing. Vlastimil Hotař, Ph.D.
doc. Ing. Marcel Horák, Ph.D.
Ing. Jan Macháček, Ph.D.
Ing. Michal Starý, Ph.D.
Ing. Ondřej Matúšek

Připojte se na Facebooku

Chystáte se na Erasmus+? Ještě jsme Vás... Co by to bylo za univerzitní oslavy Děkujeme absolventům, studentům, zaměstnancům... FS TUL Racing zve všechny své příznivce na... Už jen do páteční půlnoci se lze hlásit se... Při příležitosti 70. výročí obdržela naše...