overlay

Důležité kontakty

Sekretariát konference
Ing. Alena Horáková 
Technická univerzita v Liberci
Katedra sklářských strojů a robotiky
Studentská 2
461 17 Liberec
telefon: 485 352 902, 485 352 842
e-mail: alena.horakova2@tul.cz, marie.stara@tul.cz, adam.hotar@tul.cz

 

Organizační a programový výbor konference
Garantem konference je Ing. Marie Stará, Ph.D. 
Garantem semináře je doc. Ing. Adam Hotař, Ph.D.
doc. Ing. Vlastimil Hotař, Ph.D.
doc. Ing. Marcel Horák, Ph.D.
Ing. Jan Macháček, Ph.D.
Ing. Michal Starý, Ph.D.
Ing. Ondřej Matúšek, Ph.D.

Připojte se na Facebooku

Tento týden jsme u nás přivítali zástupce... V Oblastní galerii v Liberci představil... Dneškem na fakultě skončily červnové státnice... Tým profesora Davida Lukáše z Fakulta... Další úspěšný den pro řadu našich čerstvých... Dneškem má za sebou státnice i první skupina...