logo TUL logo TUL

Podklady ke studiu

Dopravní a manipulační systémy-DMS
Zadání konstrukčního projektu ve formátu MS WordDMS_zadani_2009.doc
Zadání konstrukčního projektu ve formátu PDFDMS_zadani_2009.pdf

Integrované CAD systémy-CAD

Metody technické tvůrčí práce-MTTP

tento soubor neexistuje
Počítačová grafika-PG
podklad 1text_1
podklad 2text_2
podklad 3text_3
podklad 5text_5
podklad 6text_6
podklad 4text 4
Zadání semestrální prácePG_semestralni_prace

Seminář z počítačové grafiky-SPG
studentská bezplatná ver.AUTOCADunávod

Syntéza pneumatických obvodů-SPO
úvod do programování FST FECFST_FEC

Základy robotiky-ZR
příkladc 1
příkladc_2
příkladc_3
příkladc_4
cvičení 10C10
cvičení 11C11
cvičení 13C13
semestrální práce ve formátu .docpráce
struktura programu ve formátu .pdfstruktura_programu
VIDEO - Dvouosý laboratorní manipulátorvideo_1
VIDEO - Robot KUKA KR 16video_2
VIDEO - Angulární robot pro dávkování - Glastec 2004video_3
VIDEO - Robotická manipulace s plochým sklem - Glastec 2004video_4
VIDEO - Manipulátor s inteligentní pneumatikouvideo_5
VIDEO - Robotické nanášení potisku - Glastec 2004video_6
VIDEO - Robot SCARA SR 450video_7

Výroba skla a zušlechťování skeněné bižuterie-VSB
Inspirace z Glastec 2004video_1

Sklářské a bižuterní materiály-SBM
cvičení 1 05/06cviceni 1
cvičení 2 05/06cviceni 2
cvičení 3 05/06cviceni 3
cvičení 4 05/06cviceni 4
cvičení 5 05/06cviceni 5
cvičení 6 05/06cviceni 6
cvičení 8 05/06cviceni 8
cvičení 9 03/04cviceni 9

Silikáty a žárovzdorné materiály-SZM
laboratoře 1lab_1
laboratoře 2lab_2
laboratoře 3lab_3
laboratoře 4lab_4
laboratoře 5lab_5
laboratoře 6lab 6

Sklářské a keramické stroje I-SKS1

Sklářské a keramické stroje II-SKS2
VIDEO - Manipulace pomocí robotů - Glastec 2004video:_1
VIDEO - Výběr strojů pro užitkové sklo - Glastec 2004video_2
VIDEO - Výběr strojů pro obalové sklo - Glastec 2004video_3
VIDEO - Výběr strojů pro ploché sklo - Glastec 2004video_4

Technologie skla a keramiky I. Sklo-TSK1
cvičení 1 05/06cviceni 1
cvičení 2 05/06cviceni 2
cvičení 3,4 02/03cviceni 3,4
cvičení 3 05/06cviceni 3
laboratorní cvičení 1lab_1
laboratorní cvičení 2lab_2
laboratorní cvičení 3lab_3
laboratorní cvičení 4lab_4
laboratorní cvičení 5lab_5
laboratorní cvičení 6lab_6

Technologie skla a keramiky II. Keramika-TSK2

Technologie strojní výroby skla-TSV

Vybrané statě zaměření-VSZ

Odborná praxe-OP

Projekt I a Projekt II-PRO

Předdiplomní praxe I a II-PDP

Exkurze-EXK