logo TUL logo TUL


Doktorandské studium

Doktorandské studium:

Katedra věnuje značnou pozornost výchově studentů v rámci doktorského studijního programu. Studium je provázeno nejen odborným vedením ze strany školitele, ale i snahou o vytvoření nadstandardního materiálního zabezpečení doktorandů (pomoc při sjednávání doplňkových stipendií), zapojení doktorandů do života katedry a její vědeckovýzkumné a hospodářské činnosti. Odborné zaměření doktorandů je orientováno v souladu s odborným zaměřením katedry na problematiku numerické simulace procesů tvarování skla s využitím MKP, do optimalizace konstrukcí a chlazení sklářských forem, na oblast robotizované manipulace a vývoje účelových robotů a speciálních efektorů pro uchopování objektů ze skla.

Katedra vypisuje pro zájemce o doktorandské studium s nástupem v roce 2021/22 tato témata:

zobraz starší témata