logo TUL logo TUL

co nabízíme studentům

Přihlášky ke zkoušce pomocí STAGU

Profil našeho absolventa: úzce specializovaný i všestranně připravený odborník, strojní inženýr s praktickými zkušenostmi a s rozšířenými znalostmi v oblasti mechatroniky, materiálového inženýrství (sklo, nové trendy, nové vlastnosti), s praktickými dovednostmi s programováním průmyslových robotů a volně programovatelných automatů (Beck, Siemens,…), měřením teplotních polí včetně špičkových technologií – termovize, schopný konstruovat jednoúčelové stroje, využívat unifikované konstrukční prvky, ...

Katedra nabízí studentům:

 • individuální přístup, který se projeví především ve zvládnutí diplomové práce
 • studiem na naší katedře získáte hned dvě odbornosti zároveň s významnou perspektivou – vyučujeme jak ojedinělé a perspektivní odborné zaměření unikátní v Evropě – sklářské stroje, tak robotiku a automatickou manipulaci, které jsou uplatňovány ve všech průmyslových oborech,
 • studenti získají "know-how" v oblastech konstruování, projektování, řídicích systémů a řízení,úzce spolupracujeme s praxí - v rámci řešení projektů pro naše partnery i v rámci řešení zadávaných bakalářských/diplomových prací, což zjednodušuje hledání budoucího zaměstnání,výuka, projekty a diplomové práce řešené v moderně vybavených laboratořích,
 • seznámení s perspektivními možnostmi uplatnění počítačových simulací nejenom v oblasti sklářských technologií založených na principu metody konečných prvků s využitím softwarového vybavení MSC MARC,
 • využívání počítačové učebny s programy na konstrukci (AutoCAD 2009, Catia 5.19, ProEngineer, MSC Marc,…) a s připojením na internet,
 • práce s vizualizačními systémy (FluidSIM 4.0, KukaSIM a další),praktickou činnost v rámci cvičení v laboratořích pneumatiky, robotiky, konstrukce a technologie (inteligentní elektropneumatika, programování PLC, pohony, bezkontaktní měření teplot s využitím TERMOVIZE, možností bezdrátové komunikace při sběru technologických dat s uplatněním A/D převodníků a ethernetových modulů,
 • projektování a metodiky konstruování s důrazem na problematiku konstrukce strojů a mechatronických systémů – servisní robotika, automatizační technika, komunikační rozhraní, inteligentní řízení včetně robot vision a návazností na C-technologie,
 • získání znalostí v oblasti pneumatických pohonů zcela zdarma (zajišťujeme také kurzy pro zaměstnance firem, ale za úplatu, která představuje pro všechny ve standardní výuce probírané moduly 100.000,- Kč na osobu),
 • možnost seznámit se (školit) v programování robotů, kterých bylo v roce 2008 České republice přes 300 (velice perspektivní a dobře placená činnost, cca. 20.000,-- Kč/den),
 • předmět Projekt v rámci studia je orientován na zadanou bakalářskou/diplomovou práci a je její součástí (student je soustavně veden k řešení jednoho velkého projektu namísto dvou),
 • diplomová práce většinou volně navazuje na bakalářskou práci (student tedy nedělá práci navíc),při řešení úloh v rámci studia je kladen akcent na využitelnost znalostí v průmyslové praxi,možnost výdělku v rámci úkolů řešených katedrou a pomocné vědecké síly,

 

 • účast v soutěži projektů finančně dotovanou Nadací Preciosa,významnou podporu při získávání stipendia od Nadace Preciosa,soutěž o nejlepší diplomovou práci finančně oceněnou Českou sklářskou společností,

 

 

 

 • pravidelné zajímavé exkurze do výrobních závodů (např. v říjnu 2008 se uskutečnila čtyřdenní exkurze do výzkumné centrály firmy AGC Flat Glass v Belgii a návštěva největšího sklářského veletrhu na světě Glasstec 2008, Německo plně sponzorovaná akciovou společností AGC Flat Glass Czech a. s.). Exkurze po závodech v České republice pro 4. a 5. ročník jsou samozřejmostí,

 

 

 • možnost zprostředkování finančně zajímavého stipendia v České republice i v Evropské Unii s návazností na volbu zaměstnání,je možné absolvovat studijní stáž v zahraničí ve výzkumném centru AGC Flat Glass v Belgii,
 • naši absolventi nemají problém s uplatněním na trhu práce,
 • možnost pokračovat ve studiu po obhájení bakalářské práce v magisterském studiu a po obhájení diplomové práce je možnost pokračovat formou doktorského studia.