logo TUL logo TUL

Semináře a školení

Nabídka odborných seminářů, školení a konzultací

Semináře a školení, které zajišťujeme, jsou většinou flexibilně přizpůsobovány požadavkům zákazníka (výjimku tvoří semináře FESTO). Následující výčet seminářů je tak především orientační a náplň lze v rámci našeho zaměření měnit. Z každého námi zajištěného semináře nebo školení obdrží účastníci certifikát o absolvování, který vydává děkanát Fakulty strojní. Kontakty na semináře směřujte na:

sekretářku: Alenu Horákovou, tel. 485 352 902, e-mail: alena.horakova2@tul.cz

nebo tajemníka katedry: Vlastimila Hotaře, tel. 485 352 929, e-mail: vlastimil.hotar@tul.cz

a nebo přímo na vedoucího katedry: Františeka Novotného, tel. 485 352 903., e-mail: frantisek.novotny@tul.cz


Semináře automatizační techniky

Katedra odborně garantuje a lektorsky zajišťuje semináře automatizační techniky uskutečňované v rámci školícího střediska FESTO Didactic na Technické univerzitě v Liberci. Semináře jsou pořádány pro zájemce z průmyslové praxe k tématům Úvod do pneumatiky, Pneumatické řídící systémy, Úvod do elektropneumatiky a Úvod do řízení programovatelným automatem. Podrobnosti hledejte na adrese www.festo.cz a na sekretariátě katedry tel. 485 352 902, e-mail: alena.horakova2@tul.cz.


PNEUMATICKÉ POHONY

Typ semináře : základní
Školitel : doc. Ing. František Novotný, CSc., Ing. Marcel Horák, Ph.D.
Rozsah : 28 hodin
Poznámky : Seminář bude probíhat v laboratoři pneumatických pohonů na katedře sklářských a strojů a robotiky.

Další informace v tomto PDF dokumentu.


TECHNOLOGIE SKLA

Typ semináře : základní
Školitel : Ing. Vlastimil Hotař, Ph.D., Ing. Marie Vítová, Ph.D.
Rozsah : 24 hodin
Poznámky: Seminář je zaměřen na vysvětlení základních pojmů, vlastností skla a skloviny a jejich vlastnosti. Dále se studenti seznamují se sklářskou technologií od přípravy kmene a vsázky, přes zakládání, tavení, dávkování, tvarování, chlazení až po zpracování a zušlechtění. Jsou probrány základní typy výrobků ze skla a jejich výroba.
Pokud bude zájem o vysvětlení laboratorních zkušebních metod formou demonstrace, je nutné, aby tato část proběhla v prostorách katedry.

Další informace v tomto PDF dokumentu.


ZÁKLADY ROBOTIKY

Typ semináře: základní
Školitel: doc. Ing. František Novotný, CSc., Ing. Marcel Horák, Ph.D.
Rozsah: 28 hodin
Poznámky: Seminář bude probíhat v prostorách katedry sklářských strojů a roboti-ky a v laboratoři robotiky.

Další informace v tomto PDF dokumentu.


VÝROBA A ZUŠLECHŤOVÁNÍ SKLA A SKLENĚNÉ BIŽUTERIE

Typ semináře: základní
Školitel: Ing. Vlastimil Hotař, Ph.D., Ing. Marie Vítová, Ph.D.
Rozsah : 24 výukových hodin
Poznámky : Seminář je určen pro pracovníky v oboru výroby skleněné bižuterie a interiérových doplňků. Studenti se nejprve seznamují se základními pojmy, tavením skla, s tavícími a pomocnými pecemi, následně se seznámí s tvarováním, technologiemi výroby, zpracováním a zušlechťováním výrobků. Seminář může proběhnout kompletně u objednavatele, lze ho upravit podle přání objednavatele a lze jej rozdělit na etapy.

Další informace v tomto PDF dokumentu.


ÚVOD DO ŘÍZENÍ PROGRAMOVATELNÝM AUTOMATEM

Typ semináře: speciální
Školitel: doc. Ing. František Novotný, CSc., Ing. Marcel Horák, Ph.D.
Rozsah: 24 hodin
Poznámky: Seminář bude probíhat v laboratoři pneumatických pohonů na katedře sklářských strojů a robotiky.

Další informace v tomto PDF dokumentu.


ÚVOD DO ELEKTROPNEUMATIKY

Typ semináře: speciální
Školitel: doc. Ing. František Novotný, CSc., Ing. Marcel Horák, Ph.D.
Rozsah: 24 hodin
Poznámky: Seminář bude probíhat v laboratoři pneumatických pohonů na katedře sklářských strojů a robotiky.

Další informace v tomto PDF dokumentu.


ÚVOD DO PNEUMATIKY

Typ semináře: speciální
Garant semináře: doc. Ing. František Novotný, CSc.
Školitel: doc. Ing. František Novotný, CSc., Ing. Marcel Horák, Ph.D.
Rozsah: 24 hodin
Poznámky: Seminář bude probíhat v laboratoři pneumatických pohonů na katedře sklářských strojů a robotiky.

Další informace v tomto PDF dokumentu.


PROVOZNÍ MĚŘENÍ TEPLOT

Typ semináře: speciální
Školitel: Ing. Ivo Matoušek, Ph.D., Ing. Marcel Horák, Ph.D.
Rozsah: 24 hodin
Poznámky: Seminář bude probíhat ve strojní laboratoři na katedře sklářských strojů a robotiky.

Další informace v tomto PDF dokumentu.


PNEUMATICKÉ ŘÍDICÍ SYSTÉMY

Typ semináře: speciální
Školitel: doc. Ing. František Novotný, CSc., Ing. Marcel Horák, Ph.D.
Rozsah: 24 hodin
Poznámky: Seminář bude probíhat v laboratoři pneumatických pohonů na katedře sklářských strojů a robotiky.

Další informace v tomto PDF dokumentu.


MODULÁRNÍ KONSTRUKCE MANIPULÁTORŮ

Typ semináře: speciální
Školitel: doc. Ing. František Novotný, CSc. ,  Ing. Marcel Horák, PhD.
Rozsah: 24 výukových hodin
Poznámky: Seminář je určen pro konstruktéry, projektanty, odborné pracovníky výroby a učitele. Jeho cílem je seznámit posluchače s přehledem nabízených modulů, jejich vlastnostmi a způsobem optimalizované konstrukce účelových robotů a manipulátorů s využitím firemního software. Akcent je položen na respektování dynamických sil a tuhosti konstrukce při minimální pracnosti a nákladech. Seminář bude probíhat v prostorách katedry sklářských strojů a robotiky.

Další informace v tomto PDF dokumentu.


TECHNICKÉ NOVINKY A TRENDY VE SKLÁŘSTVÍ

Typ semináře: speciální
Školitel: Ing. Marcel Horák, Ph.D., Ing. Vlastimil Hotař, Ph.D., Ing. Ivo Matoušek, Ph.D., doc. Ing. František Novotný, CSc.
Rozsah: 8 hodin
Poznámky: Seminář je možné realizovat v prostorách objednavatele.

Další informace v tomto PDF dokumentu.


CHAPADLA PRO ROBOTY A AUTOMATICKOU MANIPULACI

Typ semináře: speciální
Školitel: doc. Ing. František Novotný, CSc. ,  Ing. Marcel Horák, PhD.
Rozsah: 24 výukových hodin
Poznámky: Seminář je určen pro konstruktéry, projektanty, odborné pracovníky výroby a učitele. Jeho cílem je podat přehled techniky držení a uchopování. Ukázat přehled chapadel, výpočet úchopné síly s vhodnou mírou bezpečnosti, konstrukce úchopných prvků pro mechanická a vakuová chapadla. Výběr úchopné hlavice z katalogu renomovaných výrobců. Navrhování aktivních podtlakových úchopných hlavic. Přehled zdrojů vakua a prvků pro jejich efektivní provoz a řízení. Praktické příklady aplikace na robotizovaném pracovišti. Seminář bude probíhat v prostorách katedry sklářských strojů a robotiky.

Další informace v tomto PDF dokumentu.


ÚVOD DO VLASTNOSTÍ SKLA A TECHNOLOGIE VÝROBY PLOCHÉHO SKLA PRO AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL

Typ semináře: SPECIÁLNÍ
Školitel: Ing. Vlastimil Hotař, Ph.D., Ing. Ivo Matoušek, Ph.D.
Rozsah: 16 hodin
Poznámky: Seminář je určen pro pracovníky ve firmách podnikajících v automobilovém průmyslu a pracující s problematikou plochého skla pro automobily. Seminář je doplněn o ukázky v laboratořích katedry.

Další informace v tomto PDF dokumentu.


Další semináře a školení v rámci celoživotního vzdělávání, které zajišťuje Fakulta strojí, jsou uvedeny na těchto stránkách.