logo TUL logo TUL


Spolupráce s průmyslem

Katedra sklářských strojů a robotiky aktivně spolupracuje s předními firmami nejenom sklářského průmyslu, především pak s firmami:

Spoluřešitelský grant: Implementace sofistikovaných metod do procesu automatické výroby a zpracování plochého skla

rok:

2009

řešitel:

tým katedry

zadavatel:

AGC Flat Glass Czech a. s
Realizace seminářů FESTO AUTO31-1

rok:

2009

řešitel:

Novotný, F., Horák, M.

zadavatel:

FESTO spol. s r. o. Praha
Seminář: Úvod do vlastností skla a do technologie výroby plochého skla pro automobilový průmysl

rok:

2009

řešitel:

Hotař, V., Matoušek, I.

zadavatel:

Iveco Czech Republic, a. s.
Spoluřešitelský grant: Implementace sofistikovaných metod do procesu automatické výroby a zpracování plochého skla

rok:

2008

řešitel:

tým katedry

zadavatel:

AGC Flat Glass Czech a. s.
Spoluřešitelský grant: Implementace sofistikovaných metod do procesu automatické výroby a zpracování automobilového skla

rok:

2008

řešitel:

tým katedry

zadavatel:

AGC Automotive Czech, a. s.
Realizace seminářů FESTO P111

rok:

2008

řešitel:

Novotný, F., Horák, M.

zadavatel:

FESTO spol. s r. o. Praha
Spoluřešitelský grant: Uplatnění moderních metod numerické simulace v procesech výroby a zpracování plochého skla

rok:

2007

řešitel:

tým katedry

zadavatel:

AGC Flat Glass Czech a. s. a AGC Automotive Czech, a. s
Realizace seminářů FESTO P111, P121, P122

rok:

2007

řešitel:

Novotný, F., Horák, M.

zadavatel:

FESTO spol. s r. o. Praha
Monitoring proužku vytékající skloviny

rok:

2007

řešitel:

Novotný, F., Hotař, V.

zadavatel:

Preciosa a.s., Jablonec nad Nisou
Spoluřešitelský grant: Uplatnění moderních metod numerické simulace v procesech výroby a zpracování plochého skla

rok:

2006

řešitel:

tým katedry

zadavatel:

a. s. Glaverbel Czech, Teplice a AGC Automotive Europe, a. s. Chudětice
Spoluřešitelský grant: Řešení cest ke snížení hluku a tepelné zátěže obsluhy stroje Al116 - Kapalinové chlazení forem

rok:

2006

řešitel:

tým katedry

zadavatel:

Sklostroj Turnov CZ, s. r. o. Turnov.
Realizace seminářů FESTO P111, P121, P122 a EP211

rok:

2006

řešitel:

Novotný, F., Horák, M.

zadavatel:

FESTO spol. s r. o. Praha
Vytvoření mapy sklářského klastru v Libereckém kraji a poskytnutí odborného poradenství

rok:

2006

řešitel:

Hotař, V., Novotný, F., Klebsa, V.

zadavatel:

ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.
Analýza technologických problémů ve výrobě skleněných tvárnic

rok:

2006

řešitel:

Matoušek, I.,Horák, M.

zadavatel:

Vitrablok, a.s. DUCHCOV
Spoluřešitelský grant: Uplatnění moderních metod numerické simulace v procesech výroby a zpracování plochého skla

rok:

2005

řešitel:

tým katedry

zadavatel:

a. s. Glaverbel Czech, Teplice a AGC Automotive Europe, a. s. Chudeřice
Realizace seminářů FESTO P111, P121, P122 a EP211

rok:

2005

řešitel:

Novotný, F., Horák, M.

zadavatel:

FESTO spol. s r. o. Praha
Spoluřešitelský grant: Uplatnění moderních metod numerické simulace v procesech výroby a zpracování plochého skla

rok:

2004

řešitel:

tým katedry

zadavatel:

a. s. Glaverbel Czech, Teplice a AGC Automotive Europe, a. s. Chudeřice
Šetrná manipulace s drobnými výlisky ze skla

rok:

2003

řešitel:

Novotný F., Horák M., Vítová, M

zadavatel:

Preciosa a.s., Jablonec n. Nisou
Kvantitativní popis rysatosti dírek a jakosti povrchu výlisků

rok:

2003

řešitel:

Hotař V., Novotný F.

zadavatel:

Preciosa a.s., Jablonec n. Nisou
Spoluřešitelský grant: Uplatnění moderních metod numerické simulace v procesech výroby a zpracování plochého skla

rok:

2003

řešitel:

tým katedry

zadavatel:

a. s. Glaverbel Czech, Teplice a AGC Automotive Europe, a. s. Chudeřice
Studie nového způsobu tvarování lustrových ramen

rok:

2002

řešitel:

Klebsa, V.

zadavatel:

Sklárny Kavalier, a.s., Sázava
Analýza vývoje teplotních polí v razníku TETRIS 14"".

rok:

2002

řešitel:

Matoušek I., Cibulka J.

zadavatel:

Sklo Bohemia a. s., Světlá n. Sázavou(Rozpracováno)
Vyhodnocování časových řad provozních veličin a posouzení jejich vzájemných vazeb pomocí metod fraktálové geometrie a statistické analýzy

rok:

2002

řešitel:

Hotař V., Novotný F.

zadavatel:

Glaverbel Czech, Teplice
Studie řešení operace třídění a manipulace s výrobky na výstupu z chladicí pece.

rok:

2002

řešitel:

Novotný F., Horák M.

zadavatel:

Preciosa a.s., Jablonec n. Nisou
Studie možností kvantitativního definování rysatosti povrchu výlisků a píchané dírky.

rok:

2002

řešitel:

Hotař V., Novotný F.

zadavatel:

Preciosa a.s.
Pevnostní kontrola otočného komplexu OK 96-57

rok:

2002

řešitel:

Stehlík J.

zadavatel:

MZ Liberec, s.r.o., Liberec
Pevnostní výpočet a kontrola stability tenkostěnného ocelového nosníku

rok:

2002

řešitel:

Stehlík J.

zadavatel:

Korthaus Engineering, s.r.o.
Analýza vývoje teplotních polí sklářské formy a návrh směrů optimalizace výroby.

rok:

2001

řešitel:

Cibulka J., Matoušek I.

zadavatel:

Sklárny Kavalier a.s., Sázava
Studie nového způsobu tvarování lustrových ramen.

rok:

2001

řešitel:

Klebsa, V.

zadavatel:

Sklárny Kavalier a.s., Sázava(Rozpracováno)
Analýza vývoje teplotních polí v razníku TETRIS 14"".

rok:

2001

řešitel:

Matoušek I., Cibulka J.

zadavatel:

Sklo Bohemia a. s., Světlá n. Sázavou(Rozpracováno)
Analýza výrobních dat pomocí metod fraktálové geometrie.

rok:

2001

řešitel:

Novotný F., Hotař V.

zadavatel:

Glaverbel Czech a.s.
Studie řešení operace třídění a manipulace s výrobky na výstupu z chladicí pece.

rok:

2001

řešitel:

Novotný F.

zadavatel:

Preciosa a.s.
Studie možností kvantitativního definování rysatosti povrchu výlisků a píchané dírky aplikací metod fraktálové geometrie.

rok:

2001

řešitel:

Novotný F., Hotař V.

zadavatel:

Preciosa a.s.
Projekt manipulace s paletami minerální vlny.

rok:

2001

řešitel:

Stehlík J.

zadavatel:

Kingspan CZ a.s., Hradec Králové
Studie nového způsobu zapalování okrajů. Studie možnosti úprav stroje AL 102. (HČ 2061/2380).

rok:

2000

řešitel:

Doc. Ing. Vladimír Klebsa, CSc., Ing. Jan Cibulka, CSc.

zadavatel:

Servisní práce, studie.
Technická pomoc při optimalizaci tvarovacího cyklu a konstrukce forem - technická pomoc při optimalizaci uchopování a manipulaci (HČ 2062/2380).

rok:

2000

řešitel:

Ing. Ivo Matoušek, (Doc. Ing. František Novotný, CSc., Ing. Jan Cibulka, CSc., Ing. Jaroslav Stehlík, CSc., Ing. Marcel Horák, Ing. Jan Steklý).

zadavatel:

Vývojová a servisní práce, technická zpráva, návrh konstrukčních úprav.
Školení pracovníků a. s. Avirunion - "CAD" systémy (HČ 2074/2380)

rok:

2000

řešitel:

Ing. Ivo Matoušek, Ing. Marcel Horák, Ing. Jan Steklý.

zadavatel:

Školení
Manipulátor pro automatickou manipulaci s malými přířezy skla (HČ 2093/2380).

rok:

2000

řešitel:

Doc. Ing. František Novotný, CSc.

zadavatel:

Konstrukční práce, návrh zařízení.
Technická pomoc při optimalizaci konstrukce forem (HČ 2147/2380).

rok:

2000

řešitel:

Ing. Jan Cibulka, CSc., (Ing. Ivo Matoušek)

zadavatel:

Vývojová a servisní práce, studie.
Kontrolní výpočet manipulačního zařízení (HČ 2163/2380).

rok:

2000

řešitel:

Ing. Jaroslav Stehlík, CSc.

zadavatel:

Servisní práce, atest. Studie odbourávání olova v odpadu odbroušeného z olovnatého skla (HČ 2165/23