logo TUL logo TUL

činnost katedry

Katedra sklářských strojů a robotiky je zaměřena na výchovu vysokoškolsky vzdělaných odborníků, kteří nacházejí odpovídající uplatnění ve všech oblastech průmyslu. Od zaměření čistě na sklářský průmysl a průmyslu jemné keramiky se postupem času přesměrovala na požadavky průmyslu obecně s akcentem na automatickou a robotizovanou manipulaci a sklářský průmysl. V průběhu existence katedry, založené v roce 1963, promovalo více než 720 jejích absolventů, kteří pracují na pozicích konstruktérů, vědeckovýzkumných i technickohospodářských pracovníků na všech stupních řízení, a to nejen ve sklářském průmyslu.

Katedra připravuje všestranně vzdělané strojní inženýry s odpovídajícími znalostmi v oblasti konstrukce strojů, konstrukčních výpočtů, projektování a metodiky konstruování s důrazem na širší znalosti mechatronických systémů (servisní robotika, automatizační technika, komunikační rozhraní, inteligentní řízení včetně robot vision a návazností na C-technologie) s rozšířením znalostí o skle, jeho vlastnosti a sklářské technologie, měření teplot kontaktními i bezkontaktními metodami včetně termovize, C-systémy, atd. s odpovídajícími znalostmi automatizační techniky, sklářské výroby a používaných technologií, výpočetní techniky a managementu.

Pracovníci katedry úzce spolupracují s českými průmyslovými podniky na řešení praktických problémů. Mezi nejvýznamnější partnery patří akciové společnosti AGC FLAT GLASS CZECH Teplice, AGC AUTOMOTIVE EUROPE Chudeřice, PRECIOSA Jablonec nad Nisou, SKLOSTROJ TURNOV CZ Turnov a další. Spolupráce s průmyslem se odráží nejen v tématech zadávaných diplomových prací, ale zejména v jejich mimořádném zájmu o absolventy zaměření, kdy nabídka pracovních míst pro naše absolventy značně přesahuje jejich počet.

Katedra je v pravidelných intervalech odborným garantem a spolupořadatelem mezinárodní konference Sklářské stroje. Další konference v pořadí již 14. je plánovaná na září 2015.  Poslední konference se uskutečnila 19. 9. 2012 a lze se o ní více dozvědět na stránkách: www.ksr.tul.cz/konference. Informace o konferenci z roku 2006 jsou na stránkách: www.ksr.tul.cz/konference_2006 a z roku 2003 jsou na stránkách: www.ksr.tul.cz/konference_2003.

V rámci zvýšení publicity je katedra kolektivním členem Asociace sklářského a keramického průmyslu. Je rovněž členem Svazu průmyslu a dopravy ČR .

 

 

Katedra se může pochlubit prvenstvím!

První katedrou, kde bylo využíváno metody konečných prvků pro řešení komplexních úloh strukturální mechaniky a vedení tepla (od roku 1986).

První katedrou, pracující se špičkovými 3D C-technologiemi (CAD, CAM), katedrou spolupracující při implementaci C-technologií do průmyslového prostředí, a to nejen u sklářských firem (od roku 1987).

Průkopníkem v oblasti C- technologií na VŠST, později TUL (od roku 1992 pracoviště zaměřené na C-technologie zaměřené na podporu implementace moderních počítačových technologií do průmyslové sféry, školení např. pro Škoda Auto, a.s., Škoda Plzeň, a. s., Preciosa, ….).

První katedrou (na zatím jedinou na FS) zabývající se problematikou PRAM (Průmyslových robotů a manipulátorů).

První katedrou, využívající v oblasti vědy a výzkumu aktivit termovizní kamery (v současné době je termovize, jako učební pomůcka zaintegrována také do výukového procesu) – komplexní vybavení v oblasti měření teplot a vyhodnocování teplotních polí (nejkomplexnější vybavení na TUL)… a to jak v oblasti dotykového, tak i bezdotykového měření.

Katedra tedy již v minulosti prokázala svoji pružnost a schopnost reagovat na výzvy doby a na potřeby průmyslu. V současné době je významný tlak na robotizaci a automatickou manipulaci a tímto směrem rozvíjíme své aktivity.