logo TUL logo TUL

Fotogalerie

Noc vědců 2021 na Katedře sklářských strojů a robotiky
Datum vložení: 2021-09-27
Akce: akce nezadána
pocet fotografií: 9

V rámci letošní Noci vědců jsme naše laboratoře otevřeli v pátek od 17:00 do 22:00. Oproti minulému roku, kdy proběhla akce on-line, jsme zájemce přivítali prezenčně, přímo na našem pracovišti.  Prezentace jsme propojili s tématem ČAS a tak se návštěvníci mohli dozvědět odpovědi na otázky, jako jsou: Proč se sklo během 2 000 let stalo tak obyčejným, když předtím bylo vyvažováno zlatem? Jak se použití skla v čase měnilo? Proč je sklo vyráběno v takovém množství a v krátkém čase? Proč je tavení skla v pánvích na 24 hodin? Proč může sklo časem prasknout? Jakou vzdálenost uletí foton ve skle za 1 sekundu? Kdy byl uveden do provozu první průmyslový robot? Proč jsou stroje rychlejší než člověk? A jak dopadne souboj robotu a člověka? A mnoho dalších. Zároveň si návštěvníci mohli vyzkoušet svůj postřeh, zasoutěžit si na připravených zařízeních mezi sebou, případně změřit svůj um s robotem. Pokud návštěvníci odpověděli správně na 4 otázky v rámci malého kvízu, mohli si s sebou odnést několik suvenýrů včetně skleničky od firmy Crystalex.

Odhadem naše laboratoře navštívilo přes 200 dětí a dospělých. To považujeme za úspěch, neboť platila stále vcelku přísná hygienická opatření.

Vyhlížíme již další ročník a budeme se na návštěvníky těšit v září roku 2022.  Tímto také děkujeme sponzorovi akce, firmě Crystalex, která dodala pro návštěvníky naši křehkou krásu, skleničky.

zobrazit fotokolekci
Noc vědců 2019
Datum vložení: 2019-10-01
Akce: akce nezadána
pocet fotografií: 11

V noci 27. 9. 2019 od 17:00 do 23:00 se Katedra sklářských strojů a robotiky aktivně zúčastnila Noci vědců se svým mikrookruhem Sklo a roboty. Celkem nás navštívilo přes 300 dětí v různém věku (od 2 do 21 let). K tomu odhadujeme minimálně dalších 300 lidí jako doprovod nebo zájemců o znalosti z řad dospělých.

Na katedře byly celkem 4 aktivity:

Robotické vidění s prezentací infračervené kamery s možností si vlastní fotku vytisknout, kamera do ultrafialového spektra s komentářem co je ultrafialové záření a 3D kamery pro získání 3D obrazu.

Recyklace a sklo, kde byla aktivity na seřazení původních výrobků, odpadu a následných výrobků po recyklaci, aktivita na vyčištění „moře“ a ukázka výrobků ze skla (včetně skleněných vláken, pěnového skla a vodního skla). Návštěvníci se dozvěděli, že sklo je ekologicky přijatelný obalový materiál, ze kterého je možné po recyklaci vyrobit opět obal. Také v přírodě (nejen v moři) skleněný odpad lépe po čase splyne s přírodou.

Pneumatika, kde si návštěvníci mohli sami sestavit vlastní pneumatický obvod.

Robotika, kde byl prezentován dvouruký robot Yaskawa (hrající si s míčkem) a mobilní robot Kuka iiwa. O těchto robotech se návštěvníci dozvěděli mnohé zajímavosti a mohli si udělat představu o budoucnosti robotiky.

Návštěvníci se mohli zúčastnit malé soutěže, kdy na každém ze čtyř stanovišť měli odpovědět na otázku nebo splnit danou aktivitu. Po získání všech razítek obdržel každý núčastník výrobek ze skla (korále, hrníček nebo skleničku). Tyto pozornosti jsme získali od našich sklářských sponzorů, kterým tímto děkujeme. Jsou to: Crystalex a.s. Nový Bor, Preciosa Ornela a.s. Desná, O-I Czech Republic, a.s.

zobrazit fotokolekci
Státní závěrečné zkoušky KSR, KSA a KMP ze dne 28. 8. 2019
Datum vložení: 2019-09-05
Akce: Státní závěrečné zkoušky KSR, KSA a KMP
pocet fotografií: 13

Dne 28. 8. 2019 se na Katedře sklářských strojů a robotiky uskutečnily obhajoby bakalářských prací studentů z Katedry sklářských strojů a robotiky (KSR), Katedry výrobních systémů a automatizace (KSA) a Katedry mechaniky pružnosti a pevnosti (KMP). Celkem 7 studentů úspěšně zvládlo zakončení jejich první velké zkoušky na TUL. Jedná se o studenty: 

Marek DONÁTEK, bakalářská práce na téma: Detekce výrobků ze skla pomocí laserového paprsku (KSR)

Dominik ŤOK, bakalářská práce na téma: Systémy robot vision v automatické manipulaci (KSR)

Pavel RUMML, bakalářská práce na téma: Možnosti aplikace kamery pro blízké ultrafialové spektrum elektromagnetického záření v průmyslové praxi (KSR)

Tomáš JARKOVSKÝ, bakalářská práce na téma: Robotické obrábění prostorových dílů (KSR)

Tomáš KOŠŤÁL, bakalářská práce na téma: Optimalizace a zefektivnění procesů na obráběcí lince (KSA)

Jiří PETRÁSEK, bakalářská práce na téma: Úprava potiskového stroje LH16 (KSA)

David NĚMEC, bakalářská práce na téma: Experimentální stanovení termomechanických vlastností polymerního materiálu Estane (KMP)

Všem úspěšným absolventům blahopřejeme!

zobrazit fotokolekci
Státní závěrečné zkoušky ze dne 17. 6. 2015
Datum vložení: 2015-06-23
Akce: Státní závěrečné zkoušky
pocet fotografií: 33

Dne 17. 6. 2015 proběhly na katedře státní závěrečné zkoušky, které zdárně absolvovalo 5 studentů navazujícího magisterského studijního programu, jsou to:

Marina CHICHILIMOVA, diplomová práce: Nové dezénovací postupy při mechanickém matování plochého skla

Maxim YURIN, diplomová práce: Manipulace s velkoformátovými deskami izolace

Jan SVOBODA, diplomová práce:  Zařízení pro měření celistvosti antén tištěných na skle

Tomáš MIKAN, diplomová práce: Manipulace se skleněnými polotovary pro operaci dělení

Zdeněk VÍT, diplomová práce: Nové konstrukční postupy pro lehkou konstrukci rámů efektorů a periferií robotů

V rámci obhajob diplomových prací byla tradičně udělena cena České sklářské společnosti za vynikající diplomovou práci panu Zdeňku VÍTOVI, se kterou je spojen diplom, kniha Tavení skla a je honorována částkou 5.000,- Kč. Tato diplomová práce byla také navržena na cenu děkana za vynikající diplomovou práci obhájenou na katedře.

zobrazit fotokolekci
Studentská tvůrčí činnost 2015
Datum vložení: 2015-04-28
Akce: Studentská tvůrčí činnost 2015
pocet fotografií: 26

Dne 28. dubna 2015 se na Katedře sklářských strojů a robotiky Technické univerzity v Liberci ve spolupráci s Nadací Preciosa Jablonec nad Nisou uskutečnilo již tradiční katedrové kolo Studentské tvůrčí činnosti. Své práce předložilo celkem 6 studentů bakalářského a magisterského studia. Komise byla složená ze zástupce Preciosy Ing. Jiřího Vavřeny, ředitele Nadace Preciosa Ing. Ivo Schötty a katedry (doc. Ing. Františka Novotného, CSc., Ing. Vlastimila Hotaře, Ph.D., Ing. Marcela Horáka, Ph.D., Ing. Michala Starého, Ph.D. a Ing. Ivo Matouška, Ph.D.).

Komise vyslechla prezentace studentů a krátce diskutovala každý z příspěvků. Na základě věcné i formální úrovně předložené práce a prezentace dospěla k závěru, že cenu nadace v roce 2015, spojenou s finančním oceněním, obdrží tito studenti:

1. místo (5.000,- Kč), Maxim Yurin s prací na téma:

Manipulace s velkoformátovými deskami izolace;

2. místo (4.000,- Kč), Tomáš Mikan s prací na téma:

Manipulace se skleněnými polotovary pro operaci dělení;

3. místo (2.000,- Kč), Marina Chichilimova s prací na téma:

Nové dezénovací postupy při mechanickém matování plochého skla;

3. místo (2.000,- Kč), Jan Svoboda s prací na téma:

Zařízení pro měření celistvosti antén tištěných na skle.

Dále bylo uděleno ocenění (honorované částkou 2.000,- Kč) studentovi 

Zdeňku Vítovi s prací na téma:

Nové konstrukční postupy pro lehkou konstrukci rámů efektorů a periferií robotů.

Pan Petr Voleník dostal za svou práci s názvem

Kamerové systémy v průmyslové robotice

dar ve formě skleněné figurky.

Příspěvky měly obsahově i prezentačně různou úroveň, což do jisté míry ztěžovalo vyhodnocení. Členové komise se shodli na prospěšnosti této podpory studentů, která zlepšuje jejich odbornou přípravu a podporuje jejich osobnostní růst. Ceny Nadace Preciosa předali společně pan Ing. Ivo Schötta, ředitel Nadace Preciosa, a vedoucí Katedry sklářských strojů a robotiky, doc. František Novotný.

Nadace Preciosa podpořila tuto soutěž již po několikáté, letos v úhrnu částkou 15.000,- Kč. Spolupráce Nadace Preciosa s katedrou je dlouhodobá a prospěšná, jak se shodli doc. Novotný a pan ředitel Ing. Schötta. U příležitosti 20 let Nadace Preciosa poděkoval Ing. Schötta na závěr soutěže členům katedry za dosavadní spolupráci a předal panu doc. Novotnému, panu proděkanovi Fakulty strojní dr. I. Matouškovi a dr. V. Hotařovi dar ve formě skleněné figurky.

zobrazit fotokolekci
Státní závěrečné zkoušky ze dne 11. 6. 2014
Datum vložení: 2014-08-26
Akce: Státní závěrečné zkoušky
pocet fotografií: 0

V akademickém roce 2013/2014 ukončili studium dva studenti bakalářského studijního programu:
Jitka KULIFAY (BSP), bakalářská práce: Minimalizace vad na povrchu skla po střihu nůžek na lisovém feedru
Petr TEŠNAR (BSP), bakalářská práce: Alternativní studie pohonu deformačních přísavek

zobrazit fotokolekci
Tisková konference k představení nové generace servisního robotu ROBOTUL® Vertical Climber 02
Datum vložení: 2013-07-31
Akce: Tiskovka
pocet fotografií: 17

 

Na Technické univerzitě v Liberci proběhla dne 31. 7. 2013 tisková konference, na které byla představená nová verze servisního robotu pro pohyb na vertikálních stěnách. Členové řešitelského týmu jsou členy také Katedry sklářských strojů a robotiky. Vývoj robotu první generace byl realizován na KSR a také zde začal vývoj druhé generace, která byla s úspěchem představena. Více informací je také na T-UNI.

 

zobrazit fotokolekci
Státní závěrečné zkoušky ze dne 18. 6. 2013
Datum vložení: 2013-06-20
Akce: Státní závěrečné zkoušky
pocet fotografií: 27

Dne 18. června 2013 proběhly na katedře sklářských strojů a robotiky každoroční státní závěrečné zkoušky. Své bakalářské práce obhájili dva studenti bakalářského studijního programu a jeden student magisterského studijního programu. Jsou jimi:
Rudolf ZAJÍČEK (BSP), bakalářská práce: Bez nálevkový systém pro 2x foukací technologii tvarování obalů
Viktor ŠPALE (BSP), bakalářská práce: Dávkování skleněného polotovaru do tvarovacího stroje
David FIKAR (MSP), diplomová práce: Technologická hlavice průmyslového robotu pro opracování plochého skla
V rámci obhajob diplomových prací byla tradičně udělena cena České sklářské společnosti za vynikající diplomovou práci panu Davidovi FIKAROVI, se kterou je spojen diplom, kniha Tavení skla a je honorována částkou 5.000,- Kč. Tato diplomová práce byla také navržena na cenu děkana a cenu Nadace Preciosa za vynikající diplomovou práci obhájenou na katedře.

zobrazit fotokolekci
Státní závěrečné zkoušky ze dne 20. 6. 2012
Datum vložení: 2012-07-23
Akce: Státní závěrečné zkoušky
pocet fotografií: 36

Dne 20. června 2012 proběhly na katedře sklářských strojů a robotiky každoroční státní závěrečné zkoušky. Své bakalářské práce obhájilo pět studentů bakalářského studijního programu a jeden student magisterského studijního programu. Jsou jimi:
Tomáš KORDIAK (BSP), bakalářská práce: Automatické ořezávání fólie na lince matování plochého skla
Martin HAVLÍČEK (BSP), bakalářská práce: Orientační ústrojí průmyslového robotu s paralelní kinematikou
Tomáš MIKAN (BSP), bakalářská práce: Adaptivní chapadlo s poddajnými úchopnými prvky
Jan SVOBODA (BSP), bakalářská práce: Zařízení pro detekci přesnosti tvaru ohýbaných přířezů plochého skla
Tomáš STLOUKAL (BSP), bakalářská práce: Zařízení pro intenzivní míchání skloviny v malé pánvové peci
Ladislav PEŠ (MSP), magisterský studijní program: Manipulátor pro manipulaci s plochým sklem v ultra vysokém vakuu
Všem čerstvým bakalářům a inženýrům upřímně blahopřejeme. Tradiční cena České sklářské společnosti za nejlepší diplomovou práci letos nebyla udělena.

zobrazit fotokolekci
Studentská tvůrčí činnost 2012
Datum vložení: 2012-05-09
Akce: Nadace Preciosa 2012
pocet fotografií: 24

          Dne 3. května 2012 se na Katedře sklářských strojů a robotiky Technické univerzity v Liberci ve spolupráci s Nadací Preciosa Jablonec nad Nisou uskutečnilo již tradiční katedrové kolo Studentské tvůrčí činnosti. Své práce předložilo celkem 9 studentů bakalářského a magisterského studia. Komice složená ze zástupců Preciosy (Ing. Jiřího Vavřeny a Ing. Jiřího Kouckého, CSc. FEng.) a katedry (doc. F. Novotného, Ing. V. Hotaře a Ing. I. Matouška).

Komise pozorně vyslechla prezentace studentů a krátce diskutovala každý z příspěvků. Na základě věcné i formální úrovně předložené práce a prezentace dospěla k závěru, že cenu nadace v roce 2012 spojenou s finančním oceněním obdrží tito studenti:

1.    místo (5.000,- Kč), Ladislav Peš s prací na téma:

Manipulátor pro manipulaci s plochým sklem v prostředí ultra vysokého vakua

2.    místo (4.000,- Kč), Tomáš Stloukal s prací na téma:

Zařízení pro intenzivní míchání skloviny v malé pánvové peci

3.    místo (3.000,- Kč), Rudolf Zajíček s prací na téma:

Bez nálevkový systém pro 2x foukací technologii tvarování obalů

            Dále byla udělena tři ocenění studentům (honorována částkou 1.000,-Kč):

            Tomáši Kordiakovi za práci na téma:

            Automatické ořezávání fólie na lince matování plochého skla

            Martinu Havlíčekovi za práci na téma:

Orientační ústrojí průmyslového robotu s paralelní kinematikou

            Janu Svobodovi za práci na téma:

Zařízení pro detekci ohýbaných přířezů plochého skla

          Nadace Preciosa podpořila tuto soutěž celkem částkou 15.000,- Kč. Ceny Nadace Preciosa předali společně pan Ing. Jiří Koucký, CSc. FEng., správce fondu vědy Nadace Preciosa a vedoucí katedry sklářských strojů a robotiky doc. František Novotný.

        Příspěvky měly různou úroveň a členové komise se shodli na prospěšnosti této podpory studentů, která zlepšuje jejich odbornou přípravu a jejich osobnostní růst.

zobrazit fotokolekci
Státní závěrečné zkoušky ze dne 21. 6. 2011
Datum vložení: 2011-06-22
Akce: Státní závěrečné zkoušky
pocet fotografií: 43

Jako každým rokem, proběhly v červnu na katedře sklářských strojů a robotiky státní závěrečné zkoušky. Letos obhajovalo své práce pět studentů z toho dva studenti bakalářského studijního programu a tři studenti magisterského studijního programu. Čtyři z diplomantů úspěšně zvládli poslední krok k získání titulu. Jsou to jmenovitě:
Martin PLAVEC (MSP), diplomová práce: Mobilní platforma servisního robotu pro pohyb na vertikální skleněné stěně
Josef MAREČEK (MSP), diplomová práce: Zařízení pro manipulaci a chlazení suroviny po procesu nabíhání
Ondřej MATÚŠEK (MSP), diplomová práce: Zařízení pro automatickou kontrolu adheze držáku
Adam SOCHA (BSP), diplomová práce: Kontinuální vážení skleněných výlisků z tvarovacího stroje
Všem čerstvým bakalářům a inženýrům upřímně blahopřejeme.
V rámci obhajob diplomových prací byla tradičně udělena cena České sklářské společnosti za nejlepší diplomovou práci panu Martinu PLAVCOVI, se kterou je spojen diplom, kniha Tavení skla a je honorována částkou 5.000,- Kč.

zobrazit fotokolekci
Tradiční návštěva v největší české sklárně v AGC
Datum vložení: 2011-05-24
Akce: exkurze
pocet fotografií: 7

Katedra sklářských strojů a robotiky ve spolupráci s AGC Flat Glass Czech a.s., Teplice uspořádala pro studenty a pedagogy exkurzi do světa moderních automatizovaných sklářských provozů. Firma AGC je v Čechách i ve světě představitelem špičkové úrovně sklářství a to jak z pohledu technologie a automatizace, tak i z hlediska produktivity.
Dne 4. 3. 2011 se ti, kteří dokázali vstát na brzkou ranní hodinu, zúčastnili návštěvy závodu na výrobu plochého skla v Teplicích a jedné z nejmodernějších firem na výrobu automobilových skel v Evropě AGC Automotive Czech a.s. v Chudeřicích.
Studenti i pedagogové měli možnost seznámit se s kompletní výrobou automobilových skel v Chudeřicích. Celý tento proces výroby je až na několik výjimek plně automatizován a výrobní linky osazené moderními průmyslovými roboty a manipulátory jsou dlouhé až několik set metrů.
Následoval krátký a rychlý oběd v závodní jídelně v Teplicích (placený hostitelskou firmou), kde kvalita a výběr jídla je vyšší než v menze.
Po zhlédnutí moderní výroby autoskel se studenti a pedagogové seznámili s nejnovější linkou na výrobu plochého skla pro automobilový průmysl float R3. Linka umožňuje vyrábět šíři skla 5,2 m, což je ve světě maximum, je plně automatická, konečná manipulace s tabulemi skla je uskutečněna prostřednictvím automatických manipulátorů a robotů. Délka celé výrobní linky je skoro půl kilometru. Kromě toho mohli studenti na vlastní kůži pocítit žár z pecí s denní produktivitou až 700 tun skla, či nahlédnout do „velínu“ odkud se řídí celý proces tavení.
Následoval návrat do Liberce s novými poznatky a zážitky ze světa skla. Poděkování patří firmě AGC Flat Glass Czech a.s. za sponzorování a zorganizování této akce.
Další již tradiční exkurze je plánovaná na jaro roku 2012.

zobrazit fotokolekci
Studentská tvůrčí činnost 2011
Datum vložení: 2011-05-12
Akce: Nadace Preciosa 2011
pocet fotografií: 19

V rámci studentské grantové soutěže proběhlo na Katedře sklářských strojů a robotiky Technické univerzity v Liberci ve spolupráci s Nadací Preciosa Jablonec nad Nisou již tradiční kolo Studentské tvůrčí činnosti. Letos se soutěž uskutečnila 9. května 2011. Studenti se svými prezentacemi projektů předstoupili před komisi tvořenou jednak pracovníky katedry (doc. F. Novotný, Ing. V. Hotař, PhD. a Ing. M. Horák, PhD.) a také zástupci  Preciosy Ing. Jiřím Vavřenou, Mgr. Ondřejem Šípem a ředitelem Nadace Preciosa Ing. Ivo Schöttou.

Komise pozorně vyslechla a zevrubně zhodnotila věcnou i formální úroveň předkládaných odborných prací a dospěla k závěru, že Cenu Nadace Preciosa v roce 2011 spojenou s finančním oceněním obdrží tito studenti:

1. místo (7000,-Kč), Martin Plavec s prací na téma:

Mobilní platforma servisního robotu

2. místo (4000,-Kč), Josef Mareček s prací na téma:

Chladicí a manipulační zařízení se skleněnými polotovary

3. místo (3000,-Kč), Ondřej Matúšek, s prací na téma:

            Zařízení pro kontrolu adheze držáku zpětného zrcátka

4. místo (1000,-Kč), Ladislav Peš s prací na téma:

Manipulátor pro manipulaci s plochým sklem

Ceny Nadace Preciosa předali společně pan Ing. Ivo Schötta, ředitel Nadace Preciosa a vedoucí katedry sklářských strojů a robotiky doc. František Novotný.

Na vyplacení cen bylo použito celkem 15.000,- Kč, tedy plná výše nadačního příspěvku poskytnutého Nadací Preciosa na udílení peněžních cen v rámci soutěže.

Členové komise se shodli na dobré úrovni obhajovaných prací i odborného projevu studentů, přičemž považují odbornou činnost studentů za prospěšnou součást jejich odborné přípravy i růstu osobnostní úrovně absolventů.

 

V Liberci dne 10. 5. 2011

doc. Ing. František Novotný, CSc. 

zobrazit fotokolekci
Státní závěrečné zkoušky ze dne 15. 6. 2010
Datum vložení: 2010-06-18
Akce: Statnice 2010
pocet fotografií: 39

Na katedře sklářských strojů a robotiky proběhly dne 15. 6. 2010 státní závěrečné zkoušky. Letos obhajovalo své práce šest studentů z toho jeden student bakalářského studijního programu a pět studentů magisterského studijního programu. Všichni diplomanti úspěšně zvládli poslední krok k získání titulu. Jsou to jmenovitě:

David FIKAR (BSP), bakalářská práce: Chlazení termovizní kamery
Jan SLAVÍK (MSP), diplomová práce: Zařízení pro technologii čištění skleněného opláštění výškových budov
Jan CIHLÁŘ (MSP), diplomová práce: Zařízení pro mazání sklářských forem řadového sklářského stroje
Jakub MARTÍNEK (MSP), diplomová práce: Zařízení pro testování mechanismů řadového sklářského stroje
Michal PASTVA (MSP), diplomová práce: Manipulace s výlisky malých lustrových ověsů od tvarovacího stroje na vstup do chladicí pásové pece
František ERBERT(MSP), diplomová práce: Zařízení pro lokalizaci skla na odnímacím místě linky při robotizované manipulaci

Již v únoru obhajoval svoji diplomovou práci:
Lukáš OROS (MSP), diplomová práce: Zařízení pro on-line corrugation test

Všem čerstvým bakalářům a inženýrům upřímně blahopřejeme.

V rámci obhajob diplomových prací byla udělena cena České sklářské společnosti za nejlepší diplomovou práci panu Michalu PASTVOVI, se kterou je spojena kniha Tavení skla a je honorována částkou 5.000,- Kč. Bakalářská práce pana Davida FIKARA byla navržena na ocenění Nadace Preciosa.

zobrazit fotokolekci
Studentská tvůrčí činnost 2010
Datum vložení: 2010-05-04
Akce: Studentská tvůrčí činnost 2010
pocet fotografií: 21

V rámci studentské grantové činnosti proběhlo na Katedře sklářských strojů a robotiky Technické univerzity v Liberci ve spolupráci s Nadací Preciosa Jablonec nad Nisou již tradiční kolo Studentské tvůrčí činnosti. Letos předstoupili studenti dne 4. 5. 2010 před hodnoticí komisi, která byla tvořena jednak pracovníky katedry (Ing. Ivo Matoušek, Ph.D., Ing. Vlastimil Hotař, PhD. a Ing. Marcel Horák, PhD.), jednak zástupci Preciosy Ing. Jiřím Vavřenou, Mgr. Ondřejem Šípem a ředitelem Nadace Preciosa Ing. Ivo Schöttou.
Hodnoticí komise pozorně vyslechla a zevrubně zhodnotila věcnou i formální úroveň předkládaných odborných prací. Vzhledem k vyrovnanosti soutěžních prací byla letos udělena dvě 2. místa. Komise rozhodla o udělení Ceny Nadace Preciosa v roce 2010 spojenou s finančním oceněním takto:
1. místo (5000,-Kč), Jan Cihlář s prací na téma:
Zařízení pro mazání sklářských forem řadového sklářského stroje
2. místo (4000,-Kč), Jakub Martínek s prací na téma:
Testovací stand pro mechanismy sklářského řadového tvarovacího stroje
2. místo (4000,-Kč), Jan Slavík s prací na téma:
Zařízení pro skleněné opláštění výškových budov
Ocenění Nadace Presiosa ve výši 1000,-Kč obdrželi Martin Plavec, který předložil práci na téma: Programování pohybových úloh mobilního robotu Robotino s automatickou detekcí překážek a orientací v prostoru a Ondřej Matúšek s prací: Zařízení pro automatickou kontrolu adheze držáku zpětného zrcátka.
Ceny Nadace Preciosa předali společně pan Ing. Ivo Schötta, ředitel Nadace Preciosa a zástupce vedoucího katedry sklářských strojů a robotiky Ing. Ivo Matoušek.
Na vyplacení cen bylo použito celkem 15.000,- Kč, tedy plná výše nadačního příspěvku poskytnutého Nadací Preciosa na udílení peněžních cen v rámci soutěže.
Členové komise se shodli na velice dobré úrovni obhajovaných prací i odborného projevu studentů, přičemž považují odbornou činnost studentů za prospěšnou součást jejich odborné přípravy i růstu osobnostní úrovně.

zobrazit fotokolekci
Státní závěrečné zkoušky ze dne 25. 6. 2009
Datum vložení: 2009-06-26
Akce: Státní závěrečné zkoušky
pocet fotografií: 27

Na katedře sklářských strojů a robotiky proběhly dne 25. 6. 2009 státní závěrečné zkoušky. Letos obhajovalo své práce pět studentů z toho jeden student bakalářského studijního programu a čtyři studenti magisterského studijního programu. Všichni diplomanti úspěšně zvládli poslední krok k získání titulu. Jsou to jmenovitě:
Ladislav Nedoma (BSP)
Václav Klíma (MSP)
Jaroslav Komůrka (MSP)
Lukáš Koutník (MSP)
Ladislav Žižka (MSP)
Všem čerstvým bakalářům a inženýrům upřímně blahopřejeme.
V rámci obhajob diplomových prací byla udělena cena České sklářské společnosti za nejlepší diplomovou práci panu Václavu Klímovi, se kterou je spojena kniha Tavení skla a je honorována částkou 5.000,- Kč.

zobrazit fotokolekci
Exkurze 2009
Datum vložení: 2009-06-26
Akce: exkurze
pocet fotografií: 12
zobrazit fotokolekci
Studentská tvůrčí činnost 2009
Datum vložení: 2009-06-26
Akce: Studentská tvůrčí činnost 2009
pocet fotografií: 16

Dne 14. 5. 2009 se uskutečnilo tradiční katedrové kolo Studentské tvůrčí činnosti, které stejně jako každý rok podpořila Nadace Preciosa. Studenti své projekty představili na Katedře sklářských strojů a robotiky Technické univerzity v Liberci před komisí tvořenou zástupci Nadace Preciosa Ing. Jiřím Vavřenou, Mgr. Ondřejem Šípem a ředitelem Nadace Preciosa Ing. Ivo Schöttou a pracovníky katedry (doc. F. Novotný, Ing. V. Hotař, PhD. a Ing. M. Horák, PhD.).
Po vyslechnutí a důkladném posouzení předkládaných prací jak po stránce formální, tak věcné, dospěla k závěru, že Cenu Nadace Preciosa v roce 2009 obdrží tito studenti:

  • 1. místo spojené s finančním oceněním ve výši 6.000,- Kč Václav Klíma, s prací na téma: Automatizace toku výlisků z lisu G12 do chladící pásové pece
  • 2. místo spojené s finančním oceněním ve výši 4.000,- Kč Ladislav Žižka, s prací na téma: Laboratorní robotizované pracoviště
  • 3. místo spojené s finančním oceněním ve výši 3.000,- Kč Jaroslav Komůrka, s prací na téma: Automatická manipulace s opuknutými polotovary na vstupu do CHPP
  • 4. místo spojené s finančním oceněním ve výši 2.000,- Kč Lukáš Koutník, s prací na téma: Zařízení pro bezdotykové měření tloušťky skla
Celkově bylo mezi studenty rozděleno 15.000,- Kč ve formě stipendií. Ceny Nadace Preciosa předali společně pan Ing. Schötta, ředitel Nadace Preciosa a vedoucí katedry sklářských strojů a robotiky doc. Novotný.
V průběhu soutěže byla zřejmá rozdílná úroveň prací po stránce obsahové i po stránce schopnosti práci obhájit. Právě takovéto soutěže jsou pro studenty prospěšné jak po stránce odborné přípravy, tak i růstu osobnostní úrovně absolventů.

zobrazit fotokolekci
Každoroční výlet do světa skla
Datum vložení: 2009-03-26
Akce: exkurze
pocet fotografií: 14
Jako každým rokem v prosinci uspořádala Katedra sklářských strojů a robotiky ve spolupráci se sklářskými firmami a. s. AGC Flat Glass Czech (dříve Glaverbel Czech) a a. .s. AGC Automotive Czech výlet do světa skla. Poslední exkurze se uskutečnila dne 17. 12. 2008 a v jejím rámci 20 studentů s pedagogickým doprovodem navštívilo plně automatizované provozy sklářské výroby. Na závěr proběhla oblíbená beseda s managementem firmy formou rautu. Další exkurze je připravována na prosinec roku 2009.
zobrazit fotokolekci
Výlet do moderní přítomnosti a blízké budoucnosti
Datum vložení: 2009-03-26
Akce: exkurze
pocet fotografií: 56
Společnost AGC FLAT GLASS CZECH a.s., Teplice (největší česká sklárna) pro vybrané studenty Technické univerzity v Liberci, katedry sklářských strojů a robotiky připravila a uhradila náklady na cestu do výzkumné centrály AGC Research & Developmend Centre Europe ve městě Charleroi - Jumet v Belgii a na největší světový veletrh sklářské techniky Glasstec 2008 v Düsseldorfu v Německu. Exkurze, která se konala 21. až 24. října 2008, se zúčastnilo 14 studentů z Liberce a dva pedagogové. Dále se exkurze účastnili studenti Ústavu skla a keramiky VŠCHT Praha a UJEP v Ústí nad Labem. Firma AGC Flat Glass Czech, a. s. Teplice uhradila dopravu, ubytování, pojištění a kapesné ve výši 2.000,- Kč každému ze studentů. Fotografie jsou od různých autorů. Video bude zde dostupné v dohledné době.
zobrazit fotokolekci
Státní závěrečné zkoušky ze dne 17. 6. 2008
Datum vložení: 2009-03-26
Akce: státnice
pocet fotografií: 15
Na katedře sklářských strojů a robotiky proběhly dne 17. 6. 2008 státní závěrečné zkoušky. Letos z původně plánovaných 7 diplomantů obhajovali svou práci pouze dva. Ostatním se pravděpodobně na naší katedře líbí a tak si studium prodloužili o dalšího půl roku:-) Nicméně oba diplomanti úspěšně zvládli poslední krok k získání titulu bakalář. Jsou to jmenovitě: Martin Plavec Petr Henyš Čerstvým bakalářům blahopřejeme.
zobrazit fotokolekci
Tisková konference
Datum vložení: 2009-03-26
Akce: Tisková konference
pocet fotografií: 28
Dne 20. 5. 2008 byl na tiskové konferenci katedra sklářských strojů a robotiky Fakulty strojní Technické univerzity v Liberci představen prototyp robota na mytí skleněného opláštění výškových budov. Jedná se mobilní plošinu označenou jako MP1. Na vývoji robota spolupracuje katedra s firmou AGC Flat Glass Czech (dříve Glaverbel Czech), která výzkum na Fakultě strojní TUL významně podporuje již řadu let.
zobrazit fotokolekci
Katedrové kolo Studentské tvůrčí činnosti - Nadace Preciosa 2008
Datum vložení: 2009-03-26
Akce: studentska_cinnost
pocet fotografií: 21
Jako každým rokem se dne 23. dubna 2008 uskutečnilo na Katedře sklářských strojů a robotiky Technické univerzity v Liberci ve spolupráci s Nadací Preciosa Jablonec nad Nisou tradiční katedrové kolo Studentské tvůrčí činnosti. Studenti se svými prezentacemi projektů předstoupili před komisi tvořenou jednak pracovníky katedry (doc. F. Novotný, Ing. V. Hotař, PhD. a Ing. M. Horák, PhD.) a také zástupci Nadace Preciosa Ing. Jiřím Vavřenou, Mgr. Ondřejem Šípem a ředitelem Nadace Preciosa Ing. Ivo Schöttou. Komise pozorně vyslechla a zevrubně zhodnotila věcnou i formální úroveň předkládaných prací a dospěla k závěru, že Cenu Nadace Preciosa v roce 2008 spojenou s finančním oceněním obdrží tito studenti: 1. místo (5000,-Kč), Martin Plavec, s prací na téma: Navažovací zařízení s manipulátorem pro výstup ze separační linky; 2. místo (3000,-Kč), Václav Klíma, s prací na téma: Automatizace toku výlisků z lisu G12 do chladící pásové pece; 3. místo (2000,-Kč), Petr Henyš, s prací na téma: Ultrazvukové obrábění skla. Ocenění Nadace Presiosa ve výši 1000,-Kč obdrželi František Erbert, který předložil práci na téma: Zařízení pro lokalizaci skla s vazbou na robotizovanou manipulaci a Ladislav Žižka, s prací na téma: Laboratorní pracoviště s robotem KR 3. Ceny Nadace Preciosa předali společně pan Ing. Schötta, ředitel Nadace Preciosa a vedoucí katedry sklářských strojů a robotiky doc. Novotný. Členové komise se shodli na dobré úrovni obhajovaných prací i odborného projevu studentů, přičemž považují odbornou činnost studentů při zpracování samostatných projektů za prospěšnou součást jejich odborné přípravy i růstu osobnostní úrovně absolventů.
zobrazit fotokolekci
Každoroční výlet do světa skla
Datum vložení: 2009-03-26
Akce: exkurze
pocet fotografií: 19
Katedra sklářských strojů a robotiky pořádá každý rok ve spolupráci se sklářskými firmami a. s. AGC Flat Glass Czech (dříve Glaverbel Czech) a a. .s. AGC Automotive Czech výlet do světa skla. Poslední exkurze se uskutečnila dne 18. 12. 2007 a v jejím rámci 28 studentů s pedagogickým doprovodem navštívilo plně automatizované provozy sklářské výroby. Na závěr proběhla oblíbená beseda s managementem firmy formou rautu. Další exkurze je připravována na prosinec roku 2008.
zobrazit fotokolekci
Státní závěrečné zkoušky ze dne 19. 6. 2007
Datum vložení: 2009-03-26
Akce: státnice
pocet fotografií: 21
Na katedře sklářských strojů a robotiky proběhly dne 19. 6. 2007 státní závěrečné zkoušky. Všichni čtyři diplomanti úspěšně zvládli poslední krok k získání titulu inženýr. Jsou to jmenovitě: Zdeněk Hort Pavel Nyč Michal Obst Michal Teplý Všem čerstvým inženýrům blahopřejeme. V rámci obhajob diplomových prací byla udělena cena České sklářské společnosti za nejlepší diplomovou práci panu Zdeňku Hortovi a tato práce byla také doporučena na cenu děkana.
zobrazit fotokolekci
Fotografie z exkurzí 2007
Datum vložení: 2009-03-26
Akce: exkurze
pocet fotografií: 14
zobrazit fotokolekci
Katedrové kolo Studentské tvůrčí činnosti - Nadace Preciosa 2007
Datum vložení: 2009-03-26
Akce: studentska_cinnost
pocet fotografií: 12
Jako každým rokem se dne 24. dubna 2007 uskutečnilo na Katedře sklářských strojů a robotiky Technické univerzity v Liberci ve spolupráci s Nadací Preciosa Jablonec nad Nisou tradiční katedrové kolo Studentské tvůrčí činnosti. Studenti se svými prezentacemi projektů předstoupili před komisi tvořenou jednak pracovníky katedry (Doc. F. Novotný, Ing. Ivo Matoušek, PhD. a Ing. Horák, PhD.) a také zástupci Nadace Preciosa Ing. Jiřím Vavřenou a ředitelem Nadace Preciosa Ing. Ivo Schöttou. Komise pozorně vyslechla a zevrubně zhodnotila věcnou i formální úroveň předkládaných prací a dospěla k závěru, že Cenu Nadace Preciosa v roce 2007 spojenou s finančním oceněním obdrží tito studenti: 1. místo (4000,-Kč), Zdeněk Hort, s prací na téma: Úchopná hlavice pro robotizovanou manipulaci s přířezy skla; 2. místo (3000,-Kč), Pavel Nyč, s prací na téma: Konstrukce držáku forem s kapalinovým chlazením; 3. místo (2000,-Kč), Michal Obst, s prací na téma: Konstrukce mobilní platformy pro pohyb po vertikální stěně. Ocenění Nadace Presiosa ve výši 1000,-Kč obdržel Michal Teplý, který předložil práci na téma: Ověření funkčnosti a optimalizace parametrů experimentálního pracoviště kapalinového chlazení forem. Ceny Nadace Preciosa předali společně pan Ing. Schötta, ředitel Nadace Preciosa a vedoucí katedry sklářských strojů a robotiky Doc. Novotný. Členové komise se shodli na dobré úrovni obhajovaných prací i odborného projevu studentů, přičemž považují odbornou činnost studentů za velmi prospěšnou součást jejich odborné přípravy i růstu osobnostní úrovně absolventů.
zobrazit fotokolekci
Státní závěrečné zkoušky ze dne 7. 2. 2007
Datum vložení: 2009-03-26
Akce: státnice
pocet fotografií: 9
Dne 7. 2. 2007 proběhly na Katedře sklářských strojů a robotiky státní závěrečné zkoušky. Všichni tři diplomanti na konec úspěšně zvládli poslední krok na neobvykle dlouhé cestě k získání titulu inženýr. Jsou to jmenovitě: Rudolf Kolomazník Petr Másílko Jaroslav Kubát Všem čerstvým inženýrům blahopřejeme.
zobrazit fotokolekci
Každoroční výlet do světa plochého skla
Datum vložení: 2009-03-26
Akce: exkurze
pocet fotografií: 24
Dne 19. prosince 2006 se 30 studentů 3., 4., 5. ročníku a doktorandů vydalo do Teplic a Chudeřic na výlet do světa moderní plně automatické sklářské výroby. V rámci exkurze studenti navštívili závod na výrobu plochého skla v současné době nejmodernější technologií - plavením na cínové lázni a.s. Glaverbel Czech, Teplice a jednu z nejmodernějších firem na výrobu automobilových skel v Evropě - AGC Automotive Czech a.s. (dříve Splintex Czech a.s.). Vedle prohlídky závodu se studenti zúčastnili i besedy s managementem největší firmou českého sklářství a.s. Glaverbel Czech v krásném lázeňském domu Beethoven.
zobrazit fotokolekci
Fotografie z exkurze skla a robotiky
Datum vložení: 2009-03-26
Akce: exkurze
pocet fotografií: 37
"Exkurze byla fajn a příjemným zpestřením studentského života." Tak hodnotí studenti exkurzi do výzkumné centrály Glaverbelu ve městě Charleroi - Jumet v Belgii a na sklářský veletrh Glasstec 2006 v Düsseldorfu v Německu. Exkurze, která se konala 23. až 26. října 2006, se zúčastnilo 13 studentů zaměření sklářské stroje 4., 5. a postgraduálního studia a pedagogický dozor. Dále se exkurze účastnili studenti VŠCHT Praha - Ústav skla a keramiky a UJEP v Ústí nad Labem. Exkurze byla zorganizována a finančně zajištěna členem skupiny výrobců plochého skla -firmou Glaverbel Czech a.s. Teplice (ubytování v hotelech, doprava, vstupné, ...).
zobrazit fotokolekci
Fotografie z výletu do světa skla
Datum vložení: 2009-03-26
Akce: exkurze
pocet fotografií: 36
Dne 14. prosince 2005 se 30 studentů 3. až 5. ročníku vydalo do Teplic a Chudeřic na výlet do světa moderní plně automatické sklářské výroby. V rámci exkurze studenti navštívili závod na výrobu plochého skla v současné době nejmodernější technologií - plavením na cínové lázni v a.s. Glaverbel Czech, Teplice a jednu z nejmodernějších firem na výrobu automobilových skel v Evropě - AGC Automotive Czech a.s. (dříve Splintex Czech a.s.). Vedle prohlídky závodu se studenti zúčastnili i besedy s managementem největší firmy českého sklářství a.s. Glaverbel Czech.
zobrazit fotokolekci
Otevření nové laboratoře robotiky dne 2. 11. 2005
Datum vložení: 2009-03-26
Akce: otevření laboratoře
pocet fotografií: 20
Na katedře sklářských a keramických strojů byla dne 2. 11. 2005 slavnostně otevřena laboratoř robotiky, která slouží zejména pro výuku studentů 4. a 5. ročníku magisterského studia na fakultě strojní a fakultě mechatroniky. Vedle toho laboratoř slouží pro řešení diplomových a disertačních prací a je také místem vědeckovýzkumné práce katedry. V laboratoři jsou 4 moderní roboty: Turbo Scara, lineární robot, robot s pneumatickým servořízením, angulární robot KUKA KR 16.
zobrazit fotokolekci
Cena Nadace Preciosa
Datum vložení: 2009-03-26
Akce: Studentská činnost
pocet fotografií: 9
V rámci promocí konaných dne 1.7.2005 byla za přítomnosti děkana fakulty strojní doc. Ing. Petra Loudy, CSc. předána z rukou ředitele Nadace Preciosa pana Ing. Ivo Schötty cena Nadace Preciosa za vynikající diplomovou práci obhájenou na Katedře sklářských a keramických strojů panu Ing. Lukáši Těšinovi. Diplomová práce byla na téma: Experimentální zařízení pro gravitační tvarování plochého skla. K předání došlo v divadle F. X. Šaldy v salónku ředitele divadla. S cenou je spojená i finanční odměna ve výši 10 000,- Kč. Oceněnému čerstvému absolventovi blahopřejeme.
zobrazit fotokolekci
Státní závěrečné zkoušky ze dne 14. 6. 2005
Datum vložení: 2009-03-26
Akce: státnice
pocet fotografií: 27
Na katedře sklářských a keramických strojů proběhly dne 14. 6. 2005 státní závěrečné zkoušky. Všichni čtyři diplomanti úspěšně zvládli poslední krok k získání titulu inženýr. Jsou to jmenovitě: David Ryč Tomáš Pekárek Lukáš Těšina Petr Moučka Všem čerstvým inženýrům blahopřejeme. V rámci obhajob diplomových prací byla udělena panu Tomáši Pekárkovi cena České sklářské společnosti za nejlepší diplomovou práci a práce pana Lukáše Těšiny doporučena na cenu Nadace Preciosa.
zobrazit fotokolekci
Fotografie z exkurzí
Datum vložení: 2009-03-26
Akce: exkurze
pocet fotografií: 10
a výuky předmětu Výroba a zušlechťování skla a skleněné bižuterie.
zobrazit fotokolekci
Oponentura výsledků výzkumného záměru "Optimalizace vlastností strojů a pracovních procesů" MSM 2421
Datum vložení: 2009-03-26
Akce: oponentura
pocet fotografií: 48
Dne 8.2.2005 proběhlo na katedře sklářských a keramických strojů závěrečné oponentní řízení výsledků výzkumného záměru "Optimalizace vlastností strojů a pracovních strojů" Fakulty strojní na Technické univerzity v Liberci. Cílem výzkumného záměru, který probíhal během šesti let (1999 - 2004), byla optimalizace vlastností strojů a pracovních procesů. Chcete-li CD s fotografiemi v plném rozlišení pak pište na e-mail: vlastimil.hotar@vslib.cz .
zobrazit fotokolekci
Studenti na exkurzi v Glaverbelu Czech a.s. a AGC Automotive Czech a.s.
Datum vložení: 2009-03-26
Akce: exkurze
pocet fotografií: 39
Dne 2.12.2004 se v závodech Glaverbelu Czech a.s. a AGC Automotive Czech a.s. uskutečnila každoroční exkurze do dnešního světa skla. Firma Glaverbel Czech a.s. Teplice představuje spolu se svými dceřinými společnostmi největší sklářský podnik v Čechách. Je podnikem představujícím světovou úroveň sklářství a to jak na úrovni technologie a automatizace, tak i v pohledu produktivity. Tato společnost ve spolupráci s katedrou sklářských a keramických strojů Technické univerzity v Liberci umožňuje každý rok studentům strojní fakulty nahlédnou do míst, kde se vyrábí ploché sklo technologií float a míst, kde se vyrábí automobilové sklo. Celkem 25 studentů se seznámilo nejprve s výrobou automobilového skla v AGC Automotive Czech a.s. v Chudeřicích (dceřiná společnost firmy Glaverbel Czech a.s.). Mnoho studentů 3. ročníku bylo překvapeno jakou míru automatizace představuje dnes tato výroba. S často utkvělou představou skláře, který stojí s píšťalou nad formou to nemá vůbec nic společného. Celá výroba je tu až na výjimky automatizovaná. Vyrábějí se zde bezpečnostní skla přední, která jsou lepená, boční a zadní, která jsou většinou "kalená". Kalící proces skla je však trochu jiný než kalení kovů, kalí se proudem vzduchu. (Samozřejmě mnoho studentů si pod pojmem "kalení" představí ještě trochu něco jiného, ale i na to při této exkurzi došlo.) Skupinky studentů po závodě prováděli absolventi katedry sklářských a keramických strojů, kteří úspěšně zvládli státnice letos (2004) v létě. To byl asi nejlepší důkaz, že absolventi tohoto zaměření se neztratí a jsou schopni po třech měsících praxe fundovaně mluvit o tak zajímavé a složité výrobě. Po nešizené svačině se exkurze přesunula do Teplic, do závodu v Řetenicích, kde se studenti seznámili s technologií floatu. Studenti si z počátku stěžovali, že není skoro nic z výroby vidět, protože celý proces od zakládání vsázky (směs surovin pro výrobu skla), přes tavení, plavení na cínové lázni až po chlazení se odehrává při relativně vysokých teplotách a jakékoliv větší průhledy by sloužily jako chladič. Satisfakce se studenti dočkali při řezání, třídění a manipulaci s tabulemi skla o rozměrech až 3200 x 6000 mm. Se zaměstnanci se zde exkurze mohla setkat jen na velínech a s obsluhou velkých transportních vozidel. Vše ostatní tu je automatické a v porovnání s jinými firmami neskutečně čisté. Po prohlídce Řetenic se exkurze vydala do snad neluxusnějšího hotelu v Teplicích, hotelu PRINCE DE LIGNE na besedu s managementem podniků Glaverbel Czech a.s. Studenti se tak mohli setkat s kapitány českého sklářství jako je pan generální ředitel Ing. Štěpán Popovič CSc., který tu měl většinu ředitelů závodů a dalších managerů. Byla to tak ojedinělá šance mluvit s lidmi, kteří ve sklářství něco znamenají. Celá beseda byla ve formě rautu s jídlem a pitím všeho druhu a studentům se po právu z tak dobře rozjeté párty nechtělo, ale v nejlepším se má přestat. Každý dostal několik dárků od společnosti Glaverbel a se vzpomínkou na dobře a příjemně strávený den se vraceli do Liberce. Společnosti Glaverbel Czech a.s. a všem, kteří se exkurze a rautu zúčastnili patří dík. (Video si stáhněte na svůj disk kliknutím pravým tlačítkem myši na názvy v tabulce a volbou "Uložit cíl jako ...". V případě problémů s přehráváním, si stáhněte nové kodeky. Pokud ani to nepomůže, tak mě kontaktujte na e-mailu vlastimil.hotar@vslib.cz .)
zobrazit fotokolekci
Budoucí sklářští inženýři na veletrhu Glasstec 2004
Datum vložení: 2009-03-26
Akce: exkurze
pocet fotografií: 37
Studenti Technické univerzity v Liberci katedry sklářských a keramických strojů navštívili ve dnech 10.11. a 11.11. 2004 veletrh sklářských strojů a technologií Glasstec 2004. Jedná se o největší veletrh svého druhu na světě, který se koná pravidelně jednou za dva roky v Düsseldorfu (Německo). Letos proběhl ve dnech 9.11. až 13.11.2004 již 18. ročník. Studenti s pedagogy přijeli do Düsseldorfu 9.11., kde pro ně bylo zajištěno ubytování. Dva dny pak mohli strávit přímo na veletrhu nebo i návštěvou centra Düsseldorfu. Samozřejmě zbyl i čas na to dát si večer německé pivo a kvalitu porovnat s vlastními zásobami českého piva. Veletrh Glasstec je oknem do světa nejnovějších sklářských technologií, strojů a zařízení, především se zaměřením na ploché sklo. Vystavující firmy zde představují zpravidla to nejlepší a nejnovější. Lze tak snadno vypozorovat trendy, kterými se světové sklářství ubírá a bude ubírat. Pro studenty to tak byla vynikající šance nejenom vidět, ale často se i dotknout strojů a zařízení, o kterých se mnohdy dočtou jen ve skriptech a dozvědí z výkladů na přednáškách a cvičeních. Studenti zaměření sklářské a keramické stroje jsou tak dobře připravováni na své budoucí uplatnění. Protože se nejedná jen o pracovní cestu, ale zbývá i dost času na zábavu, mají studenti možnost prožít své studium naplno spolu s kolegy a dobrou partou. Na veletrhu se neztratily ani české firmy a jak bylo z vystavovaných exponátů vidět, se světem drží krok a mají co světovému sklářství nabídnout. Mezi významnými vystavovateli na veletrhu byla i společnost Glaverbel, kde organizační část měla na starosti dceřiná společnost Glaverbel Czech a.s., leader českého sklářského průmyslu. Právě tato společnost zajistila cestu budoucích sklářských inženýrů a pedagogů na tento veletrh, uhradila ubytování a vstupenky. Patří jí za to dík. Studenti, kteří se zúčastnili exkurze se mohou přihlásit o CD z této exkurze s videem a fotografiemi v plném rozlišení. (Video si stáhněte na svůj disk kliknutím pravým tlačítkem myši na názvy v tabulce a volbou "Uložit cíl jako ...". V případě problémů s přehráváním, si stáhněte nové kodeky. Pokud ani to nepomůže, tak mě kontaktujte na e-mailu vlastimil.hotar@tul.cz .)
zobrazit fotokolekci
Státní závěrečné zkoušky ze dne 16. 6. 2004
Datum vložení: 2009-03-26
Akce: státnice
pocet fotografií: 55
Na Katedře sklářských a keramických strojů proběhly dne 16. 6. 2004 státní závěrečné zkoušky. Všech šest studentů úspěšně zvládlo tento důležitý poslední krok k zakončení vysokoškolského vzdělání a získání titulu Ing. Jsou jimi: Milan Maxim Petr Kaulfuss Martin Žejdlík David Kelich Lukáš Burian Miroslav Tůma Všem novým inženýrům blahopřejeme. V rámci obhajob diplomových prací byla udělena Cena České sklářské společnosti za nejlepší diplomovou práci panu Lukášovi Burianovi a taktéž jeho diplomová práce byla doporučena na cenu děkana.
zobrazit fotokolekci
Katedrové kolo Studentské tvůrčí činnosti 2004
Datum vložení: 2009-03-26
Akce: Studentská činnost
pocet fotografií: 9
Dne 27. dubna 2004 se uskutečnilo na Katedře sklářských a keramických strojů Technické univerzity v Liberci ve spolupráci s Nadací Preciosa Jablonec nad Nisou tradiční katedrové kolo Studentské tvůrčí činnosti. Studenti předstoupili s prezentacemi svých projektů před komisi tvořenou jednak pracovníky katedry (Doc. F. Novotný, Ing. J. Cibulka, CSc., Ing. J. Stehlík, CSc., Ing. P. Jirman a Ing. Horák) a také zástupci Nadace Preciosa Ing. Otou Hujerem, členem dozorčí rady Nadace a ředitelem Nadace Preciosa Ing. Ivem Schöttou. Komise pozorně vyslechla a zevrubně zhodnotila věcnou i formální úroveň předkládaných prací a dospěla k závěru, že Cenu Nadace Preciosa v roce 2004 spojenou s finančním oceněním obdrželi tito studenti: Lukáš Burian s projektem Zařízení pro přeměřování ohybu bočních automobilových skel (2.500,-Kč). David Kelich s projektem Optická lavice pro on-line kontrolu plochého skla testem corrugate (1 500,-Kč). Milan Maxim s projektem Návrh na lisovací čelisti pro měření reologických vlastností skla a návrh pojezdu pro laboratorní pec (1 500,-Kč). David Ryč za projekt, Modifikace teplotního pole autoklávu (1 500,-Kč). Miroslav Tůma za projekt Konstrukce laboratorního zařízení pro gravitační tvarování plochého skla (1 000,-Kč). Ceny Nadace Preciosa předali společně pan Ing. Schötta, ředitel Nadace Preciosa a vedoucí katedry sklářských a keramických strojů Doc. Novotný. Členové komise se shodli na dobré úrovni obhajovaných prací a považují odbornou činnost studentů za velmi prospěšnou součást jejich odborné přípravy i růstu osobnostní úrovně absolventů.
zobrazit fotokolekci
Výlet do světa skla - exkurze do firmy Glaverbel Czech, a. s.
Datum vložení: 2009-03-26
Akce: exkurze
pocet fotografií: 21
Dne 3. prosince 2003 se uskutečnil každoroční výlet do světa skla - exkurze do a.s. Glaverbel Czech. Jako každý rok Katedra sklářských keramických strojů ve spolupráci s a.s. Glaverbel Czech připravila především pro studenty 3. ročníku exkurzi do moderních plně automatických sklářských provozů. Exkurze se nakonec zúčastnilo 28 studentů a pedagogů, kteří navštívili závod na výrobu plochého skla v současné době nejmodernější technologií - plavením na cínové lázni (FLOAT) v Teplicích Řetenicích. Účastníci si také prohlédli jednu z nejmodernějších automatických výrob automobilových skel ve střední Evropě - Splintex Czech a.s., která dodává přes svou mateřskou společnost své produkty do celého světa a prakticky všem významným světovým výrobcům automobilů včetně a.s. Škoda Mladá Boleslav. Celodenní program byl uzavřen neformálním setkáním s managementem a.s. Glaverbel Czech, kde především studenti mohli klást své technické i laické dotazy řídícím pracovníkům u sklenice dobrého sektu, vína a piva. Jako jedni z mála tak měli studenti ojedinělou příležitost seznámit se se současnou úrovní sklářského průmyslu, setkat se s úspěšnými manažery a přesvědčit se, že moderní sklářská výroba je vysoce automatizovaná a mladým inženýrům přináší široké pole seberealizace. O studenty i pedagogy bylo ze strany a.s. Glaverbel Czech perfektně postaráno a organizátorům patří za to velký dík.
zobrazit fotokolekci
Budoucí inženýři - skláři v centrále Glaverbelu, Belgie 2003
Datum vložení: 2009-03-26
Akce: exkurze
pocet fotografií: 32
Spolupráce strojařů katedry sklářských a keramických strojů TU v Liberci a chemiků z Ústavu skla a keramiky VŠCHT Praha byla podpořena ze strany největšího výrobce skla v ČR firmou Glaverbel Czech a. s.. Ten totiž zajistil organizačně a uhradil náklady na cestu 12ti studentů a učitelů z TU v Liberci a 3 studentů pod vedením Doc. Helebranta z ÚSK VŠCHT do evropské centrály firmy Glaverbel v Belgii. Studenti postupně navštívili sídlo firmy a v Moustier, R & D Center v Jumet a Splintex Fleurus.
zobrazit fotokolekci
Státní závěrečné zkoušky ze dne 18. 6. 2003
Datum vložení: 2009-03-26
Akce: státnice
pocet fotografií: 17
Na Katedře sklářských a keramických strojů proběhly dne 18. 6. 2003 státní závěrečné zkoušky. Všichni čtyři studenti úspěšně absolvovali tyto zkoušky. Jsou jimi: Zdeněk Horna Marie Vítová Michal Starý Lubomír Kubát Všem novým inženýrům blahopřejeme. V rámci obhajob diplomových prací byla udělena Cena České sklářské společnosti za nejlepší diplomovou práci panu Michalu Starému. Diplomová práce slečny Marie Vítové byla doporučena na cenu děkana.
zobrazit fotokolekci
Katedrové kolo Studentské tvůrčí činnosti 2003
Datum vložení: 2009-03-26
Akce: studentska_cinnost
pocet fotografií: 21
Dne 24. dubna 2003 se na Katedře sklářských a keramických strojů Technické univerzity v Liberci uskutečnilo ve spolupráci Nadace Preciosa Jablonec nad Nisou a Katedry sklářských a keramických strojů již tradiční katedrové kolo Studentské tvůrčí činnosti. Jednání v komisi se zúčastnili jednak pracovníci katedry (Doc. F. Novotný, Ing. J. Cibulka, CSc., Ing. J. Stehlík, CSc. a Ing. Horák), jednak zástupci Nadace Preciosa Ing. Ota Hujer, člen dozorčí rady Nadace a ředitel Nadace Preciosa Ing. Ivo Schötta. Komise vyslechla s mimořádným zájmem presentace obhajovaných projektů a zkonstatovala vcelku velmi dobrou úroveň předkládaných prací i jednotlivých vystoupení. Po zevrubném zhodnocení odborné úrovně předložených projektů, ohodnocení věcné i formální úrovně vystoupení jednotlivých studentů dospěla komise k závěru, že Cenu Nadace Preciosa v roce 2003 spojenou s finančním oceněním obdrží tito studenti: 1. místo (4 000,-Kč), Michal Starý, Chladící pec na malé výlisky. 2. místo (3 000,-Kč), Marie Vítová, Manipulátor pro malé výlisky na vstupu do chladící pece. 3. místo (2 000,-Kč), Lubomír Kubát, Konstrukce kontrolního stolu s obracečem. 4. místo (1 000,-Kč), Zdeněk Horna, Úprava mechanizmu držáku forem. Ceny Nadace Preciosa předali společně pan Ing. Schötta, ředitel Nadace Preciosa a vedoucí katedry sklářských a keramických strojů Doc. Novotný. Všichni přítomní se shodli na velmi dobré odborné úrovni obhajovaných prací a považují odbornou činnost studentů za velmi prospěšnou součást jejich odborné přípravy i růstu osobnostní úrovně absolventů.
zobrazit fotokolekci
Každoroční exkurze do podniků Glaverbel Czech a.s. - 2002
Datum vložení: 2009-03-26
Akce: exkurze
pocet fotografií: 15
Dne 17. prosince 2002 se uskutečnila každoroční exkurze do závodů firmy GLAVERBEL CZECH a.s. Studenti navštívili závod v Řetenicích, kde se vyrábí ploché sklo technologií FLOAT, linku na výrobu velkých formátů lepeného bezpečnostního skla STRATOBEL, linku na pokovování povrchu plochého skla GLAVETRON, dceřinou společnost SPLINTEX CZECH a. s. (výroba autoskel) a posléze se zúčastnili besedy s vedením akciové společnosti a rautu v hotelu Prince de Ligne v centru Teplic.
zobrazit fotokolekci
Státní závěrečné zkoušky ze dne 18. 6. 2002
Datum vložení: 2009-03-26
Akce: státnice
pocet fotografií: 27
Na Katedře sklářských a keramických strojů proběhly dne 18. 6. 2002 státní závěrečné zkoušky. Všech pět studentů úspěšně absolvovalo tyto zkoušky. Jsou jimi: Lukáš Dubový Lukáš Medek Hana Kindlová Tomáš Jirásek Marek Hypša Všem novým inženýrům blahopřejeme. V rámci obhajob diplomových prací byla udělena Cena České sklářské společnosti za nejlepší diplomovou práci panu Lukáši Medkovi. Diplomová práce slečny Hany Kindlové byla doporučena na cenu děkana.
zobrazit fotokolekci
Katedrové kolo Studentské tvůrčí činnosti 2002
Datum vložení: 2009-03-26
Akce: Studentská činnost
pocet fotografií: 15

Dne 19. dubna 2002 se na Katedře sklářských a keramických strojů Technické univerzity v Liberci uskutečnilo ve spolupráci Nadace Preciosa Jablonec nad Nisou a Katedry sklářských a keramických strojů katedrové kolo Studentské tvůrčí činnosti. Své konstrukční projekty zde předložilo šest studentů 5. ročníku Katedry sklářských a keramických strojů TU v Liberci. Hodnotící komise byla složena z pracovníků katedry (doc. Ing. František Novotný, CSc., doc. Ing. Vladimír Klebsa, CSc., Ing. Jan Cibulka, CSc., Ing. Jaroslav Stehlík, CSc. a Ing. Ivo Matoušek) a ze zástupců Nadace Preciosa, kterými byli ředitel Nadace Preciosa Ing. Ivo Schötta a člen dozorčí rady Nadace Preciosa Ing. Ota Hujer. Po zevrubném zhodnocení odborné úrovně předložených projektů a posouzení obsahové i formální úrovně vystoupení jednotlivých studentů, dospěla komise k závěru udělit cenu Nadace Preciosa v roce 2002 spojenou s finančním oceněním třem studentům. Vyhodnoceni byli: Lukáš Medek, téma práce Konstrukce lineárních nůžek. Hana Kindlová, téma práce Konstrukce výměnného upínače brousícího stroje. Lukáš Dubový, téma práce Přenos a zakládání výlisků do pásové pece. Ceny Nadace Preciosa předali společně pánové Ing. Ivo Schötta, ředitel Nadace Preciosa a doc. ing. František Novotný, CSc., vedoucí katedry sklářských a keramických strojů.

zobrazit fotokolekci
Exkurze do podniků Glaverbel Czech a.s. - 2001
Datum vložení: 2009-03-26
Akce: Exkurze do podniků Glaverbel Czech a.s. - 2001
pocet fotografií: 13
Dne 4. prosince 2001 se uskutečnila každoroční exkurze do závodů podniku Glaverbel Czech a.s. Studenti navštívili závod v Řetěnicích, kde se vyrábí ploché sklo technologií FLOAT, dceřinou společnost Splintex Czech a. s. a nakonec se zúčastnili besedy s vedením podniku a rautu.
zobrazit fotokolekci