logo TUL logo TUL


Katedra sklářských strojů a robotiky

Technická univerzita v Liberci

Fakulta strojní


Vedouci katedry: doc.Ing. František Novotný, CSc.

Katedra zajišťuje výuku v zaměření "Sklářské stroje", s orientací na automatickou manipulaci robotizaci. Katedra má tak úzké zaměření na sklářský průmysl, což umožňuje výraznou specializaci a zároveň se věnuje široké aplikaci automatizace a robotizace v průmyslu. Může tak svým studentům nabídnout maximum uplatnění v průmyslové praxi a svým partnerům z průmyslové i výzkumné sféry širokou škálu řešení jejich požadavků a zadání. Katedra dále zajišťuje výuku v základním studiu a podílí se na základním i aplikovaném výzkumu. Aktivně spolupracuje s nejvýznamnějšími podniky sklářského průmyslu jako je AGC FLAT GLASS CZECH Teplice (dříve Glaverbel Czech a.s.), AGC AUTOMOTIVE CZECH Chudeřice, PRECIOSA Jablonec nad Nisou, SKLOSTROJ TURNOV CZ Turnov atd. Více nalezne o katedře čtenář pod odkazem "O KATEDŘE"


Studenti najdou informace především pod odkazem "STUDIUM"

Instituce najdou informace především pod odkazem "VĚDA A VÝZKUM"

Aktuální zprávy

Zadání semestrální práce z předmětu Základy robotiky

Zadání semestrální páce je v dokumentu: zadani-semestralni-prace_2018.doc, na vypracovanou práci použijte titulní list: titulni-list-sem-pr_2018.docx

 

2018-10-25 08:32:52


Článek o 4. průmyslová (r)evoluci nejen ve sklářství

Text zveřejněný v odborném časopisu Sklář s keramik se zabývá vlivem konceptu Průmysl 4.0 na sklářský průmysl. Pojem 4. průmyslové revoluce se pomalu začíná zabydlovat v našich životech. S ním souvisí i další pojmy jako je Průmysl 4.0, internet věcí, kyberprostor, mass customization, big data, umělá inteligence a další. Text má za cíl přinést základní informace o těchto pojmech. Na datech dále ukazuje, že průmyslové revoluce nemají okamžitý makroekonomický efekt, ale jsou podmínkou nutnou pro neustálý a zrychlující se růst „bohatství“ především vyspělých států. Jak z dat vyplývá, 4. průmyslová revoluce pravděpodobně nyní neprobíhá a je především vizí politiků a firem zabývajících se automatizací.

Článek je dostupný zde.

Vlastimil Hotař

2018-02-14 09:14:30


Přijďte studovat k nám na katedru

Jako každý rok, oslovujeme studenty 2. a 3. ročníku bakalářského studijního programu s možností následného studia v rámci navazujícího magisterského studijního programu v zaměření „Sklářské stroje a robotika“.

Prezentace naší katedry je v souboru prezentace_kateder-KSR-2018.pdf 

Video z výběru činností,na kterých se podíleli studenti a zaměstnanci katedry, je v souboru propagace-KSR-2017.mp4

Individuální termíny ukázky prostor katedry, vědeckovýzkumných a vzdělávacích aktivit je možné domluvit u pana Vlastimila Hotaře, tel. 485 352 929, vlastimill.hotar@tul.cz

Vlastimil Hotař

2018-05-18 08:20:24


15. Mezinárodní konference sklářské stroje a seminář Kovy ve sklářských technologiích

V letošním roce již patnáctá mezinárodní konference „Sklářské stroje“ naváže na tradici těchto konferencí, které se konají jednou za tři roky v Liberci. Konference bude, stejně jako v minulých ročnících, rozšířena o seminář „Kovy ve sklářských technologiích“, který navazuje na tradiční stejnojmenné konference. Na obě události si Vás dovoluje pozvat Česká sklářská společnost a Katedra sklářských strojů a robotiky Technické univerzity v Liberci. 

Termín konání: čtvrtek 13. září 2018 

Místo konání: Liberec, Technická univerzita v Liberci, budova G

Více informací je na stránkách konference: http://www.ksr.tul.cz/konference/

2018-10-25 08:33:05


NÁVRH TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH/DIPLOMOVÝCH PRACÍ

Studentům nabízíme celou škálu témat, jejichž výběr je uveden níže. Některé znich jsou vypsány jako oficiáoní témata u dalších je můžeme individuálně vypsat. Další témata je možné také získat pro firmy Preciosa, Knauf, AGC Automotive Czech, Sklopan atd. Informujte se u tajemníka katedry Ing. Vlastimila Hotaře, Ph.D., tel.: 485 352 929, e-mail: vlastimil.hotar@tul.cz .

 

Využití konfokálních snímačů pro detekci tvaru výrobků z transparentních materiálů.

Metodika stavby účelových manipulátorů.

Metody získání a zpracování obrazu pro odnímání součástek z bedny pomocí robotu (Bin Picking).

Studie uchopování konických součástí robotem.

Studie mechaniky polohovatelného křesla pro rehabilitační účely.

Problematika bezpečnosti v pneumatických obvodech.

Přístupy k zajištění bezpečnosti robotizovaných pracovišť.

Problematika OFF LINE programování průmyslových robotů.

Studie možností snímání výrobků ze skla pomocí průmyslových kamer.

Problematika uchopování drobných výrobků.

Automatizace aplikací pneumatických obvodů.

Automatizace ve sklářské výrobě.

2018-02-14 10:04:14


Podklady pro předmět ROBOTIKA

Podklady pro předmět robotka jsou v PDF dokumentu ZR-2016.pdf ke stažení zde (41 MB). Podklad systémové vazby. Sylabus předmětu je v dokumentu EL_kombinovany-ROB.pdf .

2017-10-30 14:59:32


Skripta pro předmět PGC

Skripta pro výuku předmětu Počítačová grafika a CAD jsou ve formátu PDF dostupná na serveru: POČÍTAČOVÁ GRAFIKA A CAD, ZÁKLADY GEOMETRICKÉHO MODELOVÁNÍ I.

Heslo pro otevření souboru Vám bude sděleno na přednášce.

 

Ivo Matoušek

2018-02-14 09:04:15


Separáty skript předmětu SPO

Separáty skript předmětu Syntéza pneumatických pohonů jsou pro jednotlivé přednášky dostupné v zde:

Přednáška 1

Přednáška 2

Přednáška 3

Přednáška 4

Přednášky 5 a 6

Přednášky 7

Přednáška 7 P

Přednášky 8

Přednášky 9

Přednáška 10

Přednášky 10 P

Přednáška 11

2018-02-14 10:04:24


Nabídka odborných seminářů a školení

Katedra nabízí průmyslový partnerům celou škálu odborných seminářů, školení a konzultací, jejichž náplň lze přizpůsobit požadavkům partnera v oblasti sklářské výroby, robotizace, pneumatiky a automatizace. Více informací: pro podniky/semináře a školení.

2017-10-30 14:59:55


Katedra má také své stránky na FACEBOOKu

Podívejte se na naše stránky, kde můžete vidět fotografie z výuky, dnů otevřených dveří, můžete se podívat do naší laboratoře robotiky, podívat se na své kolegy a kamarády vyfocené termovizní kamerou, ...

FACEBOOK: KSR TUL

2017-10-30 15:00:02


Předmět Experimentální metody / Subject Experimental methods

Otázky k předmětu Experimentální metody pro „měření teplot“ jsou dostupné v tomto PDF souboru: Experimentálni_metody-otazky.PDF

Questions for the subject Experimental methods: „temperature measurement“ are available at this PDF file: Experimental_methods–list_of_questions.PDF

 

Ivo Matoušek

2017-10-02 09:18:57


Pro off-line programování robotů používáme SprutCAM

Používáme SprutCAM od SoliCAD.com

2016-03-14 08:34:42


Nabídka odborných knih

Česká sklářská společnost nabízí odborné knihy:

Tavení skla         500 Kč

Historie sklářské výroby - I. díl   420 Kč

Historie sklářské výroby – II. díl/1.    230 Kč  

Historie sklářské výroby – II. díl/2.    300 Kč

Učil jsem se sklářem      50 Kč

Objednávky:

na adrese Česká sklářská společnost o. s. Arbesova 66a, 466 04 Jablonec n. Nisou
telefonem +420 483 316 820 linka 14
e-mailem secretary@czech-glass-society.cz

 

Další odborné knihy:

Analýza skelných materiálů a surovin pro jejich výrobu

Bižuterie - základní učebnice zbožíznalství

Chlazení skla

Sklářské názvosloví aneb co je co ve sklářství

Sklářské suroviny

Vady skla

 

Nákup pod odkazem: http://www.askpcr.cz/

2015-06-23 13:33:27