logo TUL logo TUL


Katedra sklářských strojů a robotiky

Technická univerzita v Liberci

Fakulta strojní


Vedouci katedry: doc.Ing. František Novotný, CSc.

Katedra zajišťuje výuku v zaměření "Sklářské stroje", s orientací na automatickou manipulaci robotizaci. Katedra má tak úzké zaměření na sklářský průmysl, což umožňuje výraznou specializaci a zároveň se věnuje široké aplikaci automatizace a robotizace v průmyslu. Může tak svým studentům nabídnout maximum uplatnění v průmyslové praxi a svým partnerům z průmyslové i výzkumné sféry širokou škálu řešení jejich požadavků a zadání. Katedra dále zajišťuje výuku v základním studiu a podílí se na základním i aplikovaném výzkumu. Aktivně spolupracuje s nejvýznamnějšími podniky sklářského průmyslu jako je AGC FLAT GLASS CZECH Teplice (dříve Glaverbel Czech a.s.), AGC AUTOMOTIVE CZECH Chudeřice, PRECIOSA Jablonec nad Nisou, SKLOSTROJ TURNOV CZ Turnov atd. Více nalezne o katedře čtenář pod odkazem "O KATEDŘE"


Studenti najdou informace především pod odkazem "STUDIUM"

Instituce najdou informace především pod odkazem "VĚDA A VÝZKUM"

Aktulní zprávy

Předmět Experimentální metody / Subject Experimental methods

Otázky k předmětu Experimentální metody pro „měření teplot“ jsou dostupné v tomto PDF souboru: Experimentálni_metody-otazky.PDF

Questions for the subject Experimental methods: „temperature measurement“ are available at this PDF file: Experimental_methods–list_of_questions.PDF

 

Ivo Matoušek

2017-01-03 16:17:59


Podklady pro předmět ROBOTIKA

Podklady pro předmět robotka jsou v PDF dokumentu ZR-2016.pdf ke stažení zde (41 MB).

2016-10-03 14:38:32


Skripta pro předmět PGC

Skripta pro výuku předmětu Počítačová grafika a CAD jsou ve formátu PDF dostupná na serveru: POČÍTAČOVÁ GRAFIKA A CAD, ZÁKLADY GEOMETRICKÉHO MODELOVÁNÍ I.

Heslo pro otevření souboru Vám bude sděleno na přednášce.

 

Ivo Matoušek

2016-11-10 09:08:07


Nabídka odborných seminářů a školení

Katedra nabízí průmyslový partnerům celou škálu odborných seminářů, školení a konzultací, jejichž náplň lze přizpůsobit požadavkům partnera v oblasti sklářské výroby, robotizace, pneumatiky a automatizace. Více informací: pro podniky/semináře a školení.

2016-11-10 09:13:35


Katedra má také své stránky na FACEBOOKu

Podívejte se na naše stránky, kde můžete vidět fotografie z výuky, dnů otevřených dveří, můžete se podívat do naší laboratoře robotiky, podívat se na své kolegy a kamarády vyfocené termovizní kamerou, ...

FACEBOOK: KSR TUL

2016-04-05 16:44:05


Přijďte se k nám podívat a studovat

Jako každý rok, oslovujeme studenty 2. a 3. ročníku bakalářského studijního programu s možností následného studia v rámci navazujícího magisterského studijního programu v zaměření „Sklářské stroje a robotika“.

Prezentace naší katedry je v souboru prezentace_kateder-KSR-2016.pdf 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ KATEDRY je možné sjednat individuálně. Ukážeme Vám laboratoř robotiky, laboratoř pneumatických pohonů, laboratoř strojového vidění, laboratoř silikátů, prostory na CxI (laboratoř robotiky, prototypová dílna), sraz před katedrou (naproti výtahu, 2. podlaží, jižní křídlo budovy G). Individuální termíny lze sjednat u Vlastimila Hotaře, tel. 485 352 929, vlastimil.hotar@tul.cz .

2016-11-10 09:10:20


NÁVRH TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH/DIPLOMOVÝCH PRACÍ

Studentům nabízíme celou škálu témat, jejichž výběr je uveden níže. Další témata například je možné také získat pro firmy Preciosa, Knauf, AGC Automotive Czech, Sklopan atd. Informujte se u tajemníka katedry Ing. Vlastimila Hotaře, Ph.D., tel.: 485 352 929, e-mail: vlastimil.hotar@tul.cz .

 

Studie mechaniky polohovatelného křesla pro rehabilitační účely.

Porovnání chapadel s pneumatickým a elektrickým pohonem.

Automatizace aplikací pneumatických obvodů.

Přístupy k zajištění bezpečnosti robotizovaných pracovišť.

Problematika OFF-LINE programování průmyslových robotů.

Studie možností snímání výrobků ze skla pomocí průmyslových kamer.

Problematika uchopování drobných výrobků.

Studie reologických vlastností skla a skloviny.

Automatizace ve sklářské výrobě.

2016-04-29 14:04:26


Pro off-line programování robotů používáme SprutCAM

Používáme SprutCAM od SoliCAD.com

2016-03-14 08:34:42


Seminář ke stavu českého sklářského průmyslu

Exkluzivní prezentaci analýzy sklářského průmyslu připravila dne 15. 10. 2013 katedra sklářských strojů a robotiky na semináři Sklářské svítání, který pořádal v Muzeu skla a bižuterie Svaz průmyslu a dopravy ČR. Český sklářský průmysl je v mnohem lepší kondici než se traduje. Za posledních 23 let více než zdvojnásobil produkci a je vysoce automatizován. Více informací v T-UNI a prezentaci z této události.

2016-03-14 08:35:50


Nabídka odborných knih

Česká sklářská společnost nabízí odborné knihy:

Tavení skla         500 Kč

Historie sklářské výroby - I. díl   420 Kč

Historie sklářské výroby – II. díl/1.    230 Kč  

Historie sklářské výroby – II. díl/2.    300 Kč

Učil jsem se sklářem      50 Kč

Objednávky:

na adrese Česká sklářská společnost o. s. Arbesova 66a, 466 04 Jablonec n. Nisou
telefonem +420 483 316 820 linka 14
e-mailem secretary@czech-glass-society.cz

 

Další odborné knihy:

Analýza skelných materiálů a surovin pro jejich výrobu

Bižuterie - základní učebnice zbožíznalství

Chlazení skla

Sklářské názvosloví aneb co je co ve sklářství

Sklářské suroviny

Vady skla

 

Nákup pod odkazem: http://www.askpcr.cz/

2015-06-23 13:33:27