Sklářské stroje

Kovy ve sklářských technologiích

Liberec, 17. září 2015

XIV. Mezinárodní konference sklářské stroje a seminář Kovy ve sklářských technologiích


17. září 2015 proběhla na půdě technické univerzity v Liberci již 14. konference Sklářské stroje a s ní také seminář Kovy ve sklářských technologiích. Stejně jako v minulém ročníku, v roce 2012, byly tyto akce spojeny. Tuto tradiční konferenci a seminář pořádala Česká sklářská společnost spolu s Katedrou sklářských strojů a robotiky Technické univerzity v Liberci.

Je možné si položit otázku: k čemu jsou dnes takovéto konference a semináře? V době počítačů a internetu podléháme často představě, že vše se dá najít na internetu, pracovní záležitosti se dají vyřešit přes e-mail a s přáteli se stačí sejít na Facebooku a když už je třeba, stačí zavolat v rámci neomezeného tarifu z mobilu. Lze v rámci elektronické komunikace hledat efektivně i zdánlivě vzdálené souvislosti? Lze se zabývat i jinou tématikou, než která nás v daném okamžiku zajímá, ale může ta jiná tématika přinést efektivnější řešení? Přes internet se stěží sdílí atmosféra okamžiku. Obtížně se setkáte s lidmi z oboru, kteří ovšem vyrábí jiný sortiment, protože je nehledáte. A velmi obtížně se přes internet sdílí chuť chlebíčku, koláče nebo kávy. To se ovšem na konferenci a semináři sdílí snadno. Mnohem lépe se sdílí informace při osobním kontaktu. Proto konference a semináře.

Proč sklářské stroje a kovy ve sklářských technologiích? Výrobky ze skla jsou dnes považovány za běžné a obyčejné, ale v historii tomu tak nebylo. Sklo bylo nejdříve výsadou mocných a bohatých. Rozšíření skla jako běžného materiálu je dáno dostupností surovin a zvládnutím technologií tavení a následného tvarování, chlazení a zušlechtění. Klíčovou roli přitom hrají sklářská zařízení a stroje. Podle odhadů je 97 až 99 % veškerého objemu vyrobeného skla v České republice vyráběno na automatických linkách. V EU bude poměr podobný. Bez automatizace a moderních strojů je dnes výroba nemyslitelná. Logické je používání i nových materiálů včetně kovů, které byly v rámci semináře prezentovány.

Doba jde dál a je nutné myslet na současnost i budoucnost. Na to, co je nyní moderní, a na to, kam se bude svět skla vyvíjet. Cílem konference a semináře bylo ukázat současný stav poznání, strojů, technologií a naznačit trendy vývoje. Neméně důležitá byla i výměna zkušeností a poznatků mezi účastníky konference, která probíhala také na neformálním setkání v Radničním sklípku v prostorách budovy radnice města Liberce.

Konference a semináře se zúčastnilo 66 odborníků a z toho bylo 6 ze zahraničí (Německo a Slovensko). Na slavnostním zahájení konference a semináře vystoupil pan Ing. Petr Beránek, předseda České sklářské společnosti, který zdůraznil důležitost konání těchto vysoce specializovaných konferencí a poděkoval organizátorům za její přípravu. Pan proděkan Dr. Ivo Matoušek jménem pana děkana Fakulty strojní pozdravil účastníky a stručně připomněl historii konání této konference v Liberci.

Představu o odborné náplni konference je možné získat z Programu konference.

Konferenci podpořili

Konferenci podpořila firma Sklopísek Střeleč a Nicolet CZ, které měly v předsálí také stánek. Významně finančně podpořila konferenci Nadace Preciosa, které tímto organizátoři děkují.

Preciosa     Nicoletcz      Glassand

Konference a seminář byly pozitivně hodnoceny účastníky v jejich průběhu. Atmosféra obou akcí byla přátelská a odborně na úrovni, akce splnila svůj účel, podařilo se naplnit její programové a odborné i společenské cíle. Z pohledu účastníků je možné si přát vyšší účast, ale je to asi otázka dlouhodobého zájmu odborníku z ČR a především ze zahraničí o tyto akce. V každém případě se ukazuje, že konference je životaschopná, a to především díky tradici a vysoké úrovni konferencí předcházejících. Jsou vytvořeny předpoklady pro konání další, v pořadí již patnácté konference v roce 2018.

Fotografie z konference a semináře lze nalézt ve Fotogalerii.

Minulé konference

Fotografie a program 13. konference Sklářské stroje si můžete prohlédnout na těchto stránkách.

Fotografie a program 12. konference Sklářské stroje si můžete prohlédnout na těchto stránkách.

Fotografie a program 11. konference Sklářské stroje si můžete prohlédnout na těchto stránkách.