XIII. konference Sklářské stroje

Úvod

Program

Kontakty

Fotogalerie

Lišta

English version

Lišta

Dne 19. září 2012 proběhla na půdě Technické univerzity v Liberci XIII. Mezinárodní konference sklářské stroje, která byla letos rozšířena o seminář Kovy ve sklářských technologiích. Tuto tradiční konferenci pořádala Česká sklářská společnost spolu s Katedrou sklářských strojů a robotiky Technické univerzity v Liberci.

Znak konference

Česká sklářská společnost

TU Liberec - Katedra sklářských strojů a robotiky

SPONZOR KONFERENCE

SMC

Přestože konference a seminář byly z počátku plánovány jako malá, pouze národní konference, nakonec zájem o konferenci překonal očekávání a konference tak mohla v plném rozsahu navázat na tradiční konference pořádané v minulosti. Akce se nakonec zúčastnilo 65 odborníků a z toho bylo 15 zahraničních účastníků.

Na slavnostním zahájení konference a semináře vystoupil pan proděkan prof. Jaroslav Beran, který pozdravil účastníky jménem Fakulty strojní a Ing. Petr Beránek, předseda České sklářské společnosti, který zdůraznil důležitost konání těchto vysoce specializovaných konferencí a připomenul připravovaný Sklářský kongres, který se příští rok bude konat v Praze.

Odborný program konference zahájil pan profesor Heiko Hessenkemper z TU Bergakademie Freiberg, následovaný panem Klausem Pötingem. Celkem bylo předneseno 13 referátů na různá odborná témata (10 na téma sklářské stroje a 3 v rámci semináře Kovy ve sklářských technologiích). Představu o odborné náplni konference je možné získat z programu konfernce.

Součástí konference byla také posterová sekce, na které bylo prezentováno 5 odborných témat. Konferenci podpořila firma SMC, která měla v předsálí také stánek. Významně finančně podpořila konferenci Nadace Preciosa, které tímto organizátoři děkují.

Za poslední desetiletí se změnil významně účel konferencí. Velmi vzrostla potřeba se osobně potkávat v rámci širšího oboru. Lidé ze sklářského průmyslu si napříč různými výrobními programy mohou vyměňovat zkušenosti, aniž by si konkurovali. Často i překvapivě mohou najít společnou řeč výrobci plochého skla s výrobci užitkového skla nebo obalového s bižuterií. Protože stále jde o sklo a přesto, že se zařízení velmi radikálně liší, principy zůstávají. Cílem této konference bylo proto podpořit i tyto neformální vazby a přispělo k tomu i společné setkání po konferenci na rautu.

Závěrem je možno říci, že XIII. konference Sklářské stroje a seminář Kovy ve sklářských technologiích splnily svůj účel, podařilo se naplnit jejich programové a odborné i společenské cíle a jsou vytvořeny předpoklady pro konání další, v pořadí již čtrnácté, konference v roce 2015 opět v Liberci.

Fotografie z konference a semináře lze nalézt ve fotogalerii.

PŘEDCHOZÍ KONFERENCE

Fotografie a program minulé 11. konference Sklářské stroje si můžete prohlédnout na těchto stránkách.

Fotografie a program minulé 12. konference Sklářské stroje si můžete prohlédnout na těchto stránkách.

Poslední úprava stránek: 27. 9. 2012, webmaster: Martin Plavec

lišta