Česká sklářská společnost Praha

TU Liberec - Katedra sklářských a keramických strojů

XII. konference Sklářské stroje

lišta

Úvod

Program

Termíny

Kontakty

Fotogalerie

Lišta

English version

Lišta

HODNOCENÍ KONFERENCE

Ve dnech 19. a 20. září 2006 se v Liberci uskutečnila již dvanáctá konference věnovaná problematice sklářských strojů. Toto významné setkání odborníků proběhlo jako již tradičně na půdě Technické univerzity v Liberci. Konferenci uspořádaly Česká sklářská společnost spolu s Katedrou sklářských strojů a robotiky, která poskytla odbornou garanci i kompletní organizační zajištění.

Znak konference

Česká sklářská společnost

TU Liberec - Katedra sklářských a keramických strojů

Zahájení konference mělo slavnostní rámec, který byl podtržen vystoupením děkana fakulty strojní pana prof. Ing. Petra Loudy, CSc., který využil této příležitosti k pozdravení účastníků, poděkování organizátorům a ke gratulaci bývalým vedoucím katedry k významným životním jubileím slaveným právě v tomto roce. Poblahopřál doc. Ing. Jaroslavu Beldovi, CSc., k nadcházejícím 80. narozeninám a doc. Ing. Vladimíru Klebsovi, CSc. k sedmdesátinám.

Konference se zúčastnil rovněž Dr. Ing. Štěpán Popovič, CSc. - generální ředitel a. s. Glaverbel Czech, který jako VIP host konference proslovil úvodní vyzvanou přednášku k tématu "Tendence v rozvoji kapacit na výrobu a zpracování plochého skla". Přednáška, která přinesla mnoho zcela nových pohledů na strategický globální rozvoj výroby plochého skla umocněný zasvěceným marketingovým rozborem, se těšila mimořádnému zájmu účastníků a byla nesporným vrcholem odborného programu prvního jednacího dne konference.

Výbor České sklářské společnosti využil tohoto odborného fóra k předání Sklářské ceny udělené za rok 2005. Laureátem se stal významný sklářský odborník a uznávaný výzkumník Ing. Josef Smrček, CSc. za dlouholetou aktivní práci ve prospěch ČSS. Cenu mu předal předseda ČSS pan Ing. Petr Beránek. Byla též udělena Cena mladého skláře za rok 2005, kterou obdržel Ing. Jan Macháček PhD za vynikající práci na téma "Simulace molekulové dynamiky křemičitých skel".

O konferenci byl již tradičně značný zájem a zúčastnila se jí řada odborníků z celkového počtu 95 jich bylo 11 ze zahraničí.
Tématicky byla konference zaměřena na výměnu poznatků a zkušeností z vývoje a aplikačního nasazení sklářských výrobních strojů, automatických linek, konstrukčních modelů, komponent a výrobních strojů a zařízení, manipulátorů a periferií.
Součástí konference byly i firemní prezentace realizované prostřednictvím 8 výstavek a 5 posterů. Přednášející přednesli v plenárním zasedání celkem 23 odborných referátů.
Představu o odborné náplni konference je možné získat z programu konference.

Fotografie z konference si můžete prohlédnout pod odkazem FOTOGALERIE stránkách.

Hodnocení konference je také uvedeno na stránkách internetového časopisu T-UNI pod tímto odkazem.

Sborník z této konference a konference z roku 2003 je možno získat na základě zaslání poptávky na adresu:
Klára Patrmanová
Technická univerzita v Liberci
Katedra sklářských strojů a robotiky
Hálkova 6
461 17 Liberec

nebo zasláním e-mailu na:
klara.patrmanova@tul.cz a nebo můžete užít fax či zavolat:
telefon: 485 354 129, 485 354 102
fax: 485 354 157

Cena jednoho výtisku z této konference je 300,- Kč vč. DPH a cena sborníku z konference konané v roce 2003 je 150,- Kč vč. DPH

Poslední úprava stránek: 5. 10. 2006, webmaster: Vlastimil Hotař .

lišta