Česká sklářská společnost Praha

TU Liberec - Katedra sklářských a keramických strojů

XI. konference Sklářské stroje

lišta

Úvod

Program

Místo konání

Termíny

Kontakty

Fotogalerie

Lišta

English version

Lišta

Ve dnech 16. a 17. září 2003 se v Liberci uskutečnila již jedenáctá konference věnovaná problematice sklářských strojů. Toto významné setkání odborníků proběhlo na půdě Technické univerzity v Liberci a stalo se organickou součástí oslav 50. výročí založení vysoké školy v Liberci a 40. výročí ustavení Katedry sklářských a keramických strojů.

Konferenci již tradičně pořádala Česká sklářská společnost spolu s Katedrou sklářských a keramických strojů, která zajistila nejen odbornou garanci, ale i kompletní organizaci.

Znak konference

Česká sklářská společnost

TU Liberec - Katedra sklářských a keramických strojů

Slavnostní rámec konference byl podtržen přítomností děkana fakulty strojní pana doc. Ing. Petra Loudy, CSc., který využil této možnosti k předání pamětních medailí vybraným pracovníkům katedry a externím spolupracovníkům, jakožto ocenění jejich přínosu rozvoji katedry. Rovněž výbor České sklářské společnosti využil tohoto odborného fóra k předání Sklářské ceny udělené za rok 2002.

O konferenci byl již tradičně značný zájem a zúčastnila se jí řada odborníků z celkového počtu 91 jich bylo 8 ze zahraničí.

Tématicky byla konference zaměřena na výměnu poznatků a zkušeností z vývoje a aplikačního nasazení sklářských výrobních strojů, automatických linek, konstrukčních modelů, komponent a výrobních strojů a zařízení, manipulátorů a periferií.

Firemní prezentace byly realizované prostřednictvím 8 posterů a výstavek. Přednášející přednesli v plenárním zasedání celkem 22 odborných referátů, z toho 6 jich bylo ze zahraničí.

Přehled přednesených referátů je uveden pod odkazem "PROGRAM" .

Vedle pracovního jednání byl součástí konference i doprovodný program: zasedání výboru České sklářské společnosti v předvečer jejího konání a společenský večer, kterým byl uzavřen první den jednání. Konference se již tradičně zúčastnila řada absolventů katedry, kteří využili této příležitosti k neformálnímu setkání - z celkového počtu jich byla celá jedna třetina.

Fotografie z této akce je možné najít pod odkazem "FOTOgalerie".

Poslední úprava stránek: 23. 9. 2003, webmaster: Vlastimil Hotař.

lišta