Sklářské stroje

Kovy ve sklářských technologiích

Liberec, 13. září 2018

XV. Mezinárodní konference sklářské stroje a seminář Kovy ve sklářských technologiích


Konference Sklářské stroje a seminář Kovy ve sklářských technologiích se konají pravidelně po třech letech. Tuto tradiční konferenci a seminář pořádala Česká sklářská společnost spolu s Katedrou sklářských strojů a robotiky Technické univerzity v Liberci. Letos se konala konference se seminářem ve čtvrtek 13. září 2018, opět na půdě Technické univerzity v Liberci.

Setkávání lidí v reálném životě se v době internetu, mobilních telefonů a dalších moderních komunikačních prostředků může zdát mnohdy nepotřebné. Zavolat, poslat e-mail, najít relevantní informaci na internetu je dnes velmi rychlé a možné skoro odkudkoliv. Potkávání se s kolegy na reálné konferenci se pak jeví jako zbytečné, ale jak se ukazuje, je mnohem přínosnější a produktivnější než by se dalo čekat. Tok myšlenek při diskuzích je díky mnoha názorům a informacím často veden jiným směrem a nezřídka se objeví jiný pohled na již dávno nedořešený problém. Při sledování přednášek, které nesouvisí přímo s naším zaměřením, se často objeví spojnice s naší tématikou, protože fyzika je jen jedna. Obtížně se setkáte s lidmi z oboru, kteří vyrábí jiný sortiment výrobků, ale řešení našich problému můžeme najít i u nich. A velmi obtížně se ve virtuálním světě sdílí chuť bagety, koláče nebo kávy. To ovšem na konferenci a semináři se sdílí snadno. Mnohem lépe se sdílí informace při osobním kontaktu. Proto jsou reálné konference a semináře potřeba.

Proč sklářské stroje a kovy ve sklářských technologiích? Bez automatizace, moderních strojů a nových materiálů je dnes výroba nemyslitelná. 96 až 98 % objemu vyrobeného skla v České republice je vyráběno na automatických linkách. V EU je poměr podobný. Logické je používání i nových materiálů včetně kovů.

Doba jde dál a je nutné myslet na současnost i budoucnost. Z mnoha stran jsou slyšet pojmy 4. průmyslová revoluce, Průmysl 4.0, Internet věcí, umělá inteligence, 3D tisk, konfokální snímače, intermetalika a další. Tyto pojmy nás budou ve sklářském průmyslu provázet čím dál častěji.

Cílem konference a semináře bylo ukázat současný stav poznání, strojů, technologií a naznačit trendy vývoje. Neméně důležitá byla i výměna zkušeností a poznatků mezi účastníky konference, která probíhala také na neformálním setkání v Radničním sklípku v prostorách budovy radnice města Liberce.

Konference a semináře se zúčastnilo 57 odborníků z výrobních závodů, dodavatelských firem, univerzit a výzkumných institucí. Na slavnostním zahájení konference a semináře vystoupil pan Ing. Petr Beránek, předseda České sklářské společnosti, který zdůraznil nutnost výzkumu a jeho přenos do praxe. Pan děkan fakulty strojní profesor Petr Lenfeld pozdravil účastníky a popřál sklářům mnoho zdaru.

Konference a seminář byly pozitivně hodnoceny účastníky v jejich průběhu. Atmosféra obou akcí byla přátelská a odborně na velmi dobré úrovni. Akce splnila svůj účel, podařilo se naplnit její programové a odborné i společenské cíle. Z pohledu účastníků je možné si přát vyšší účast, ale je to asi otázka dlouhodobého zájmu odborníku z ČR a především ze zahraničí o tyto akce. V každém případě se ukazuje, že konference je životaschopná, a to především díky tradici a vysoké úrovni konferencí předcházejících.

Představu o odborné náplni konference je možné získat z Programu konference. Příspěvky jsou, ve formě rozšířeného abstraktu, také dostupné ve sborníku v PDF formátu.

Konferenci podpořily firmy

Preciosa      Crystalex Nicoletcz      IPI IPM AV21 AV21

Fotografie z konference a semináře lze nalézt ve Fotogalerii.

Konferenci podpořily firmy Nadace Preciosa, Institut průmyslového inženýrství, s.r.o., Liberec, Crystalex a.s., Nový Bor, Ústav fyziky materiálů, Akademie věd ČR, Praha, Nicolet CZ, s. r. o., Praha a mediálním partnerem konference byl odborný časopis Sklář a keramik. Organizátoři všem tímto děkují, jejich příspěvek umožnil vyrovnaný rozpočet konference.

Minulé konference

Fotografie a program 14. konference Sklářské stroje si můžete prohlédnout na těchto stránkách.

Fotografie a program 13. konference Sklářské stroje si můžete prohlédnout na těchto stránkách.

Fotografie a program 12. konference Sklářské stroje si můžete prohlédnout na těchto stránkách.

Fotografie a program 11. konference Sklářské stroje si můžete prohlédnout na těchto stránkách.