Sklářské stroje

Kovy ve sklářských technologiích

Liberec, 13. září 2018

Důležité termíny

Termín pro odeslání rozšířeného abstraktu
Termín prodloužen do 31. 7. 2018

Potvrzení o akceptování příspěvku
10. 8. 2018

Termín pro včasné uhrazení poplatku
31. 8. 2018

Termín pro přihlášení na konferenci
12. 9. 2018

Konference a setkání účastníků konference
13. 9. 2018