Sklářské stroje

Kovy ve sklářských technologiích

Liberec, 13. září 2018

Registrace účastníka konference

Údaje zvýrazněné tučně jsou povinné.

Jméno
Příjmení
Tituly
Organizace /*
IČ /*
DIČ /*
Adresa
PSČ
Město
Země
Telefon/Mobil
E-mailová adresa
Nejsem členem (nebo má organizace) ČSS, SSS nebo DGG (poplatek 2 500,- Kč)
Jsem členem (nebo má organizace) ČSS, SSS nebo DGG (poplatek 1 500,- Kč)
Jsem student (poplatek 1 500,- Kč)
Přihlašuji příspěvek 
Zúčastním se Setkání účastníků konference - večeře 13.9.2018 (poplatek 500,- Kč)
Mám zájem o firemní reklamní balíček
Pokud přihlašujete příspěvek, vyplňte prosím další údaje o příspěvku:
Název příspěvku
Jména a příjmení dalších autorů
Abstrakt (přibližně 120 slov)
Účastnický poplatek uhradím: Bezhotovostním převodem
V poznámce pro příjemce prosím uveďte firmu (instituci), za kterou jste se přihlásili a vaše jméno. V případě Vaší čistě soukromé účasti pouze vaše jméno.
Číslo účtu
vedený u banky
Složenkou
Jméno, příjmení, adresa a město na složence se musí shodovat s údaji uvedenými na této přihlášce.
Přihláška je akceptována v den zaplacení účastnického poplatku, který prosím včas uhraďte prostřednictvím Vaší účtárny na účet České sklářské společnosti vedený u České spořitelny.
Číslo účtu: 900937309/0800
Konstantní symbol: 0558
Variabilní symbol: 205
Česká sklářská společnost, z.s., IČ 18382649
Faktura, daňový doklad Vám bude předán u prezence v den konference, případně na požádání po uhrazení poplatku.
V případě neúčasti přihlášeného účastníka se poplatek nevrací, ale je možné vyslat zástupce.
Poznámka/vzkaz pro organizátory:

/* Vyplňte, jen pokud Vás vysílá firma.

Česká sklářská společnost se zavazuje, že využije Vaše osobní údaje pouze pro zajištění úspešného průběhu konference.

V případě nejasností kontaktujte sekretariát konference na adrese: marie.stara@tul.cz  
nebo pana Vlastimila Hotaře na adrese: vlastimil.hotar@tul.cz