Sklářské stroje

Kovy ve sklářských technologiích

Liberec, 13. září 2018

XV. Mezinárodní konference sklářské stroje a seminář Kovy ve sklářských technologiích

SBORNÍK ROZŠÍŘENÝCH ABSTRAKTŮ [pdf]

PROGRAM KONFERENCE A SEMINÁŘE

Čtvrtek 13. září 2018

8:00 – 13:00Prezence
9:00 – 9:20Oficiální zahájení
9:20 – 10:20Blok přednášek (Sklářské stroje)
9:20 – 9:50Gesslein, J. What are the future requirements for glass conditioning systems? (HORN Glass Industries, Germany)
9:50 – 10:20Hotař, V. Průmysl 4.0 ve sklářském průmyslu a technologie 3D tisku ze skla (TU v Liberci)
10:20 – 10:40 Přestávka
10:40 – 11:40 Blok přednášek (Sklářské stroje)
10:40 – 11:00 Jirman, P. Pojem ideálnosti v konstrukci sklářských strojů (Institut průmyslového inženýrství, s.r.o.)
11:00 – 11:20 Jirman, M. Využití internetu věcí ve sklářství (Institut průmyslového inženýrství, s.r.o.)
11:20 – 11:40Starý, M. Nová technologie opracování povrchu skla kompozitním kartáčem s diamantovým brusivem (TU v Liberci)
11:40 – 12:00Kovář, M. Vývoj sekce myčky pro odstranění antireflexní vrstvy (Benteler Maschinenbau)
12:00 – 13:00Oběd
13:20 – 14:20 Blok přednášek (Sklářské stroje)
13:00 – 13:20 Horák, M. Optimalizace konstrukce sonotrody pro vrtání skla ultrazvukem (TU v Liberci)
13:20 – 13:40 Matúšek, O. Možnosti detekce bortů plaveného skla na výrobní lince (TU v Liberci)
13:40 – 14:00 Matoušek, I. Modelování tvarování skloviny (Jablonec nad Nisou)
14:00 – 14:20 Kořenský, J. Je užitkový křišťál (PbO-LCG) pro spotřebitele rizikový? (Jablonec nad Nisou)
14:20 – 14:40 Přestávka
14:40 – 16:00 Blok přednášek (Kovy ve sklářských technologiích)
14:40 – 15:00 Zýka, J. Vlastnosti nové Ni-Cr-W-C slitiny vhodné pro použití v prostředí tekuté skloviny (UJP, Praha)
15:00 – 15:20 Sklenička, V. Creep properties of selected cast superalloys for glass industry (IPM AV ČR)
15:20 – 15:40 Hotař, A. Korozní odolnost slitin na bázi niklu a slitin na bázi kobaltu v sodnovápenaté sklovině (TU v Liberci)
15:40 – 16:00 Voleský, L. Studium degradace ZrO vrstev exponovaných v tekutém olovu
16:00 – 16:10 Slavnostní zakončení konference
18:00 Neformální setkání účastníků konference

Doprovodné akce

Neformální setkání účastníků konference večer 13. 9. 2018 od 18:00 v Radničním sklípku.

Jazyk

Jednacími jazyky konference byly čeština, slovenština a angličtina.
Simultánní překlad pro zahraniční účastníky byl realizován formou náslechu z češtiny do angličtiny.