Sklářské stroje

Kovy ve sklářských technologiích

Liberec, 13. září 2018

XV. Mezinárodní konference sklářské stroje a seminář Kovy ve sklářských technologiích

Odborný program konference a semináře

Tematické okruhy odborného programu konference a semináře jsou zaměřeny především na:

  • Sklářské tvarovací stroje, konstrukce výrobních a zpracovatelských sklářských strojů
  • Robotizovaná a automatická manipulace ve sklářské výrobě
  • Aplikace moderních prvků, pohonů a nových materiálů v konstrukci sklářských strojů
  • Optimalizace konstrukce a automatická výroba sklářských forem
  • Počítačové modelování ve sklářské výrobě, monitoring a kontrola jakosti
  • Prvky konceptu Průmysl 4.0 pro sklářský průmysl
  • Nové a stávající aplikace kovových materiálů ve sklářském průmyslu
  • Kovové povrchové vrstvy
  • Korozní odolnost kovových materiálů ve sklovinách a pecních atmosférách
  • Výroba kovových částí pro sklářský průmysl

Příspěvky budou akceptovány v širokém okruhu hlavních témat v souladu s tradicí konference.
Součástí konference bude posterová sekce určená pro prezentace studentů doktorandských studijních programů a další zájemce.

Doprovodné akce

Neformální setkání účastníků konference večer 13. 9. 2018 v Radničním sklípku v centru Liberce, občerstvení formou rautu.

Jazyk

Jednacími jazyky konference jsou čeština, slovenština a angličtina.
Simultánní překlad pro zahraniční účastníky bude formou náslechu z češtiny do angličtiny.