Sklářské stroje

Kovy ve sklářských technologiích

Liberec, 13. září 2018

Organizační a programový výbor konference

Ing. Vlastimil Hotař, Ph.D.
Ing. Adam Hotař, Ph.D.
Ing. Ivo Matoušek, Ph.D.
Ing. Marcel Horák, Ph.D.
Ing. Marie Stará, Ph.D.
Ing. Michal Starý, Ph.D.
Ing. Alena Horáková
Ing. Ondřej Matúšek

Sekretariát konference

Ing. Marie Stará, Ph.D.
Technická univerzita v Liberci
Katedra sklářských strojů a robotiky
Studentská 2
461 17 Liberec
telefon: 485 352 842, 485 352 902
e-mail: marie.stara@tul.cz, vlastimil.hotar@tul.cz