Použitá Literatura


[1] BUNDE, A. and HAVLIN, S. Fractals in science. Berlin: Springer, 1994. ISBN: 0387562206.

[2] DENNY, G. Encounters with chaos. New York; St. Louis; San Francisco: McGraw-Hill, Inc., 1992. ISBN 0-07-025203-3.

[3] EVERTSZ, C.J.G., PEITGEN, H.O. and VOSS, R.F. Fractal Geometry and Analysis. Singapore: World Scientific Publishing Co.Pte. Ltd., 1996. ISBN:9810224346.

[4] GLEICK, J. Chaos, vznik nové vědy. Překlad SEDLÁŘ, J. a KAMENICKÁ, R. Praha: Ando publishing, 1996. ISBN: 80-86047-04-0.

[5] MANDELBROT, B.B.. The fractal geometry of nature. New York: W.H. Freeman and Co., 1982.

[6] PEITGEN H.O., JUERGENS H., SAUPE D. Fractals for the Classroom, Part One, Introduction to Fractals and Chaos. New York, Berlin, Heidelberg: Springer, 1992.

[7] PEITGEN, H.O., JUERGENS, H. and SAUPE, D. Chaos and Fractals: New Frontiers of Science. New York; Berlin; Heidelberg: Springer-Verlag, 1992. ISBN: 0387979034.

[8] PEITGEN, H.O., JUERGENS H. and SAUPE, D. Chaos: Bausteine der Ordung. Übers. Von RODENHAUSEN, A.M. New York; Berlin; Heidelberg: Springer-Verlag; Stuttgart: Klett-Cotta, 1994. ISBN: 3-540-55782-2; 3-608-95435-X

[9] TROUSSOV, G. Help of Benoit 1.2: software for estimating of fractal dimension. St. Petersburg: TruSoft International Inc.,1996.

[10] ZELINKA, Ivan. Aplikovaná informatika aneb úvod do fraktální geometrie, buněčných automatů … 1. vydání, Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta technologická ve Zlíně, 1999. ISBN: 80-214-1423-5.

[11] ZELINKA, I.,VČELAŘ, F.,ČANDÍK, M., Fraktální geometrie - principy a aplikace. Praha: Nakladatelství BEN - technická literatura, 2006. ISBN 80-7300-193-4
Odkazy na Internetu


[A2] TIŠNOVSKÝ, P. Fraktály.
http://www.fit.vutbr.cz/%7Etisnovpa/fract/clanky/1.htm#tth_sEc1.2
Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2000.

[A3] PEITGEN, H. O. and Voss, R. NSF Pattern Exploration Directions and Software.
http://math.fau.edu/MLogan/Pattern_Exploration/MainDirections.html
Florida, Florida Atlantic University, 2000

[A4] ZMESKA, O., NEZADAL, M., BUCHNICEK, M. AND SEDLAK, O. HarFA and HARFA: E-JOURNAL.
http://www.fch.vutbr.cz/lectures/imagesci/
Brno: Ústav fyzikální a spotřební chemie, 2002.

Další odkazy:
http://en.wikipedia.org/wiki/Fractal
http://fractalartgallery.com/
opendir.infostar.cz/Science/Math/Chaos_and_Fractals/index.html
fractals.hauner.cz/index